NRK Meny
Normal

Klarer ikke å berolige arendalittene

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen klarte ikke å berolige politikerne i Arendal, under dialogmøtet om sykehuset i Arendals framtid.

Jan Roger Olsen

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen klarte ikke å roe ned politikerne i Arendal på dialogmøtet om sykehuset i Arendals framtid.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Tirsdag ettermiddag var det igjen et nytt dialogmøte mellom sykehusledelsen i Sørlandet sykehus og arendalspolitikerne.

Det skulle være et oppklaringsmøte, men sykehusdirektøren klarte ikke å berolige politikerne, til tross for at han prøvde iherdig.

Det er nemlig fortsatt endel uavklarte spørsmål rundt oppgavefordelingen mellom sykehusene i Kristiansand og Arendal.

Ville ha fakta på bordet

Ordfører i Arendal, Torill Rolstad Larsen, hadde invitert til møtet, som varte i nesten to og en halv time.

Torill Rolstad Larsen

Ordfører Torill Rolstad Larsen inviterte i dag gruppeledere i bystyret til et møte med sykehusledelsen og de hovedtillitsvalgte.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Dersom vi kan ha en dialog med dere som jobber på sykehuset, leger og tillitsvalgte, om hvordan dere opplever det, og med sykehusledelsen om hvordan dere ser på det, så håper jeg vi kan få endel faktaopplysninger, slik at vi slipper å bare synse, mene og tro masse. Vi som politikere har ikke disse erfaringene og denne kompetansen, sa Rolstad Larsen da hun åpnet dialogmøtet.

Ordførerkandidat for Høyre i Arendal, Einar Halvorsen, etterlyste også klare svar fra sykehusledelsen før møtet.

– Først og fremst vil jeg få en orientering om hva man tenker og hva man ønsker å gjøre med sykehuset i Arendal. Vi føler at det hele tida plukkes fra sykehuset. Vi må få avklart hva vi skal med sykehuset i Arendal, sier Halvorsen.

Dyp mistillit

Gjennom to og en halv time kom det til uttrykk mange bekymringer for barneavdelingas framtid i Arendal, og hva den såkalte Revsnesavtalen faktisk sier om at Arendal og Kristiansand skal få fordelt ansvar og funksjoner seg imellom.

Refsnesavtalen er en avtale mellom sykehusledelsen og de ansatte om at endel kompliserte fødsler fra nyttår av skal flyttes fra Arendal til Kristiansand. Grunnen er at nye nasjonale retningslinjer sier at man må samle vanskelige tilfeller, for å bygge opp nok kompetanse.

Frustret direktør

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen var tydelig frustrert over den store utfordringen han har med å kommunisere slik at det oppfattes at sykehuset i Arendal skal bestå i framtida på samme nivå som nå.

– Jeg vil gjerne ha råd av dere, for budskapet vi nå har lagt fram nok en gang, har jeg prøvd å uttale både skriftlig og muntlig i alle sammenhenger.

– Å drifte et tilfredsstillende spesialisthelsetjenestetilbud på Sørlandet uten at Arendal sykehus fungerer, er ikke mulig. Uansett om noen ville ha en slik agenda, så er det ikke mulig.

– Og det er ikke mulig å flytte vesentlige pasientstrømmer uten flere milliarder i investeringer til et nytt sykehus i Kristiansand. Det mandatet lever vi ikke under. De rammebetingelsene eksisterer ikke i Helse Sør-Øst, sa Olsen.

Etterlyser sikkert svar

Likevel var ikke Høyres Einar Halvorsen helt beroliget etter møtet.

Einar Halvorsen (H)

Einar Halvorsen (H) vil vente på svar om hvilke barn som skal behandles hvor før han lar seg berolige.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Det er en grei orientering, men det er ennå mange uklare spørsmål. Spesielt dette med områdefordelingen og hvilke barn som skal behandles hvor. Det får vi beskjed om at det skal jobbes videre med, men det er et av hovedpunktene framover.

– Klarer de å skape ro blant dere politikere?

– Nei, ikke før man har alle disse brikkene på plass, og barneavdelinga i Arendal har fått den nødvendige beskjed om hvilke barn som skal behandles her og ikke. Det er dét som skaper uro. Bygger man ned kompetansen, så vet man at legene forsvinner, sier Halvorsen.

Vanskelig med funksjonsfordeling

Styreleder ved Sørlandet sykehus, Peder Olsen, er ikke overrasket over uroen som fortsatt er ved Arendal sykehus etter dialogmøtet.

– Nei, jeg kan ikke si det. Jeg har respekt for at dette er krevende. Vi vet fra alle sykehus som har virksomhet på flere steder, at å få til den optimale funksjonsfordelingen, det er ganske vanskelig.

Peder Olsen

Styreleder ved Sørlandet sykehus, Peder Olsen, sier de har fokus på hva som er bærekraftig for sykehuset på lengre sikt.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Jeg synes ikke det er merkelig at man ønsker å bevare det bestående, men noen ganger må man rette blikket framover å se på hva som er bærekraftig på lengre sikt, og det er det vi er opptatt av nå.

– Hva er det som sikrer sykehuset i Arendal?

– Det er en klar vilje, både i styre og i sykehusledelse, til å videreføre barneavdelinga i Arendal. Vi innser at størrelsen på befolkninga på Sørlandet nok er i minste laget til å ha to barnevadelinger, men vi har bestemt oss for at vi likevel vil ha to barneavdelinger. Da må vi finne den beste måten å gjøre det på, sier Olsen.