Fortsatt problemer med nødnettet

Helsevesenet på Agder har fremdeles ikke tatt i bruk det nye nødnettet sammen med politiet og brannvesenet.

Geir Bøhler
Foto: Liv Eva Welhaven Løchen

Nesten to uker etter at nødnettet ble lansert, er fremdeles ikke de tekniske problemene for helsevesenet løst.

Klinikksjef ved Sørlandet Sykehus Geir Bøhler innrømmer at det er uheldig å ikke starte opp samtidig med de andre nødetatene.

Man skal ikke overdramatisere konsekvensen, men det hadde vært store fordeler med å jobbe sammen. Men nå er vi der vi var før det nye nødnettet kom på plass, sier Bøhler.

Handler om liv og helse

Ifølge klinikksjefen jobbes det intenst med å finne feilen, og det er foreløpig helt uvisst når systemet vil være i drift for helsevesenets del.

– Jeg skulle ønske at vi hadde kommet i gang samtidig som politi og brann. Men når det ikke er slik, så må vi heller gjøre en skikkelig jobb før vi tar det i bruk. Når vi starter opp må det fungere 100 prosent. Dette handler om liv og helse, sier Bøhler.

Systemer snakker ikke sammen

– Hva er det som ikke fungerer?

– Det handler om feil på kommunikasjonen mellom nødnettet og våre interne, akuttmedisinske kommunikasjonssystemer, opplyser Bøhler.

Han håper de skal komme raskt i gang når problemene først er avdekket. Alt er utført i forhold til installasjoner og opplæring, sier klinikksjefen.

Muligheten for nødetatene å nå ut til publilkum langt tidligere enn før, blir mye større når et nytt nødsamband nå kommer. Politiet gleder seg til det de kaller en helt ny hverdag.