Første sak i Agder: Kriminelle «gjengangere» kan dømmes til tvang

Nå skal vinningskriminelle som er erklært utilregnelige kunne dømmes til tvungen psykisk helsevern for mindre lovbrudd. Tidligere har bare de som er farlige for omgivelsene blitt dømt.

Beate Rullestad-Jansen

Psykisk syke kriminelle vil nå kunne dømmes til tvang dersom de er særlig plagsomme for omgivelsene. Statsadvokat Beate Rullestad-Jansen vil bruke denne paragrafen for første gang i en sak mot en notorisk biltyv i Kristiansand.

Foto: Sander Heggheim / NRK

Det har vært et stort problem å få bukt med kriminelle som «faller mellom alle stoler» fordi de er erklært utilregnelige, ifølge politiet.

En 37 år gammel mann fra Kristiansand står tiltalt for en lang rekke biltyverier og andre «småforbrytelser» utført i psykose. I flere år har han stått for hundrevis av slike tyverier, men kan ikke straffes fordi han er utilregnelig.

Tidligere var det bare personer som har utført alvorlige lovbrudd, og er til fare for andre som kunne dømmes til tvungen psykisk helsevern.

– Nå er vilkårene i straffeloven utvidet til å gjelde de særlig plagsomme, og der det er stor fare for gjentakelse, sier statsadvokat Beate Rullestad-Jansen.

Endringen i straffeloven § 62 kom i oktober 2016.

Notorisk biltyv første sak

Saken mot kristiansandsmannen kommer opp for retten over nyttår:

– Dette blir den første saken på Agder der vi anvender den nye lovendringen. Jeg vet bare om to andre dommer i Norge etter at endringen kom, sier Rullestad-Jansen.

37-åringen har et mønster der han tar seg inn i boliger og stjeler bilnøker, for deretter å kjøre avgårde. Politiet har vært maktesløse fordi mannen falt mellom psykiatri og fengsel.

– Tidligere måtte utilregnelige anses som farlige, nå er det tilstrekkelig at de har begått lovbrudd som er til skade for samfunnet.

Lensmann John Thomas Homme

I Vennesla har politiet hatt store problemer med en notorisk kriminell som er erklært utilregnelig, sier lensmann John Thomas Homme. Nå vil påtalemyndigheten at mannen dømmes til tvungen psykisk helsevern.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

Flere «brekk» hver dag

Også en 26 år gammel mann fra Vennesla vil påtalemyndigheten nå dømme til tvungen psykisk helsevern. Han er sikta for rundt femti forhold, men har tidligere ikke kunnet bli dømt til fengslet eller tvang.

– Nå har denne endringen i loven kommet, og vi håper å kunne dømme han på bakgrunn av den, sier lensmann John Thomas Homme.

Han sier det har vært håpløst å få slutt på lovbruddene så lenge mannen har vært fri etter at varetektsfengslingene har gått ut.

– For de som blir utsatt for innbruddene, biltyveri eller ruteknising, så er det fryktelig kjedelig. Det koster folk og bedrifter dyrt, men det har ikke vært mulig å få stoppet lovbruddene.

Kan dømmes til maks tre år

Dersom psykisk syke dømmes til tvungen psykisk helsevern på bakgrunn av særlig plagsom adferd, kan de selv begjære dommen vurdert på nytt hvert halvår. Dersom det gjelder alvorlige lovbrudd, må det gå ett år før den dømte kan begjære ny vurdering.

De som blir dømt for å være «særlig plagsomme» for omgivelsene, kan ikke bli dømt til mer enn tre år i tvungen psykisk helsevern.

– Da må man eventuelt bare vente til de begår nye lovbrudd, og så igjen få dem dømt, sier Rullestad Jansen.

Ved alvorlige lovbrudd, blir dommen vurdert opphevet av retten hvert tredje år.