Dette har de aldri funnet i Aust-Agder tidligere

Med digitale hjelpemidler har arkeologer for første gang funnet hellemaling fra yngre steinalder eller jernalder på en fjellvegg i Grimstad.

Arkeologer som intervjues og viser stedet hvor det er hellemalerier, få nærbilder, nærbilde av telefon som viser app for å kunne se malerier som er svake i naturen, oversiktsbilde over sdtedet

Ved hjelp av en app, avslørte arkeologene at de røde flekkene i fjellveggen i Grimstad ikke var jernutfelling, men hellemaling fra forhistorisk tid.

Det er første gang det er funnet slik bergkunst fra forhistorisk tid i Aust-Agder.

– Dette betyr at vi endelig har fylt igjen et hull mellom Vest-Agder og Telemark, hvor det finnes både hellemalinger og helleristninger. I Aust-Agder har vi ikke hatt noen slike lokaliteter, sier arkeolog Ingvild Paulsen i Aust-Agder fylkeskommune.

Hellemalingen, som viser to menneskeliknende figurer og noe arkeologene ennå ikke er sikre på hva skal forestille, ble oppdaget i forbindelse med en søknad om å oppheve et gammelt fredningsvedtak på den aktuelle eiendommen.

Bergkunsten kan være opp mot 3000 år gammel.

Jan Magne Gjerde og Ingvild Paulsen

Arkeolog og forsker i bergkunst Jan Magne Gjerde og arkeolog Ingvild Paulsen i samtaler på stedet.

Foto: Per-Kåre Sandbakk/NRK

Nye metoder

Allerede i 1987 ble det funnet flintavslag i åkeren ved fjellveggen, og samtidig ble det påpekt en mulig hellemaling. Dette ble ikke undersøkt igjen, og dermed aldri dokumentert

– Grunnen til det, er at de nesten er umulige å se, sier arkeolog og forsker i bergkunst Jan Magne Gjerde ved Universitetet i Tromsø.

Tidligere denne uka var han i Grimstad for å dokumentere funnet, som han betegner som spennende.

– Siden 1980-tallet har vi fått nye, digitale metoder som vi bruker for å dokumentere hellemalinger, og det gjør at vi ser mye mer enn det de gjorde tidligere, sier han.

I dag tar arkeologene bilder av funnene, og forvrenger og forsterker fargetonene i etterkant slik at eventuell hellemaling kommer tydeligere frem.

– Noen ganger ser vi ingenting på hele bergflaten, men så bruker vi disse hjelpemidlene – og så er det store figurer der. Det er magisk, sier Jan Magne Gjerde.

Ingvild Paulsen og Jan Magne Gjerde studerer hellemaling i Grimstad

Ser du ansiktet i fjellet?

Foto: Per-Kåre Sandbakk/NRK

Så først ingenting

På befaringen på den aktuelle eiendommen i Grimstad i mars, så arkeologene fra Aust-Agder fylkeskommune først ingenting.

Hellemaleri app

Hellemalingen komme tydeligere frem ved hjelp av en app.

Foto: Per Kåre Sandbakk / NRK

Da bildene ble kjørt gjennom den nye programvaren i ettertid, kom imidlertid figurene tydelig frem – og arkeologene kunne slå fast at de røde flekkene ikke var jernutfelling, men hellemalinger fra forhistorisk tid.

Arkeologene tror det finnes flere hellemalinger i området, og ber folk melde fra om de tror de vet om noe.

Ingvild Paulsen i fylkeskommunen ber imidlertid folk om å være veldig forsiktige:

– Selv om malingene har stått på veggen i kanskje 3000 år, så er de utrolig sårbare. Arkeologene tar ikke på hellemalingene og vi rengjør dem heller ikke, vi tar bare bilder av dem. Og det er det vi ønsker at publikum også skal gjøre, sier Paulsen.

Jan Magne Gjerde

Jan Magne Gjerde er svært entusiastisk over funnet.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK