Forstår at styret stoppet avisa

Generalsekretæren i Landslaget for lokalaviser forstår at styret i Frolendingen overprøvde redaktøren og stoppet en avisutgave. Han mener mange frolendinger aldri ville tatt i avisa igjen, om saken var kommet ut.

Rune Hetland/presseklipp

– Jeg har vært i bransjen veldig lenge, og det er første gang på nesten 40 år at jeg må si at det var fornuftig av styret å gripe inn, sier Rune Hetland.

Generalsekretær Rune Hetland i Landslaget for lokalaviser, støtter at styret i Frolendingen grep inn og stoppet en avisutgave.

Utgaven som ble stoppet inneholdt en sak med et bilde som karakteriseres som groteskt og forstyrrende. Redaktør Olav Svaland måtte gå fra sin stilling på dagen.

Hetland sier det er spesielt å støtte styret i en slik sak, og at han i første møte med saken så det som helt opplagt at han ville støtte redaktøren.

– Prinsippene i pressen om redaktørens suverenitet er normalt sett ufravikelige. Jeg hadde ikke sett for meg en situasjon der jeg ville si noe annet, sier Hetland.

– Da jeg ble kjent med hvilke effekter saken var gitt i Frolendingen og på forsida, må jeg si at det vekket avsky.

Forstår styret

Olav Svaland

Den avsatte redaktøren Olav Svaland i Frolendingen mener innbyggerne i Froland burde fått opplysningene avisen som ble stoppet inneholdt. Han får ikke støtte av generalsekretæren i Landslaget for lokalaviser.

Foto: Privat

Saken, som også var førstesideoppslag, omhandlet en person med et ansettelsesforhold til Froland kommune som har spredt høyreekstreme synspunkter på nettet.

Både lokalt politi og PST har fattet interesse for ytringene vedkommende har kommet med på nettsamfunn og på Internett, og avisa mente derfor at det var grunnlag for å gå ut med sak.

Men flere styremedlemmer satte ned foten da de ble kjent med innholdet i avisa og avisa ble makulert.

– Jeg må si at jeg forstår at styret hadde vanskelig for å se at deres avis skulle komme på gata og framstå på en sånn måte at man kunne risikere at lokalbefolkninga aldri ville ta i avisa mer, sier Hetland.

– Kunne håndtert saken annerledes

Generalsekretæren i Landslaget for lokalaviser mener man i ettertid kan si at styret kunne håndtert saken på en annen måte.

– De burde nok bedt redaktøren om å revurdere saken og tenke gjennom om han virkelig ville publisere dette. Han kunne fått sjansen til selv å ta beslutninga, i stedet for at styret gjorde et umiddelbart vedtak om å stoppe avisa.

Sammenligner med forlis

Den nå avsatte redaktøren, Olav Svaland, har fått mange støtteerklæinger fra presse-Norge. Blant andre fra Gunnar Bodahl-Johansen ved Institutt for Journalistikk. Svaland fikk ifølge Agderposten grønt lys fra instituttet til å trykke saken.

Rune Hetland

Generalsekretær Rune Hetland i Landslaget for lokalaviser, forstår at styret i Frolendingen grep inn og stoppet en avisutgave.

Foto: Landslaget for lokalaviser

Hetland mener imidlertid saken måtte stoppes. Han sier han ikke forstår at det var mulig å vurdere å sette på trykk det som det var lagt opp til.

– Det blir på en måte som en båt der kapteinen i tåka er på vei rett mot et skjær, og da må gjerne rederen gripe inn for å berge resten av mannskapet og skuta. Jeg føler vel at det var den unntakstilstanden styret sto overfor her.

– Hva tenker du om støtten Svaland har fått fra presse-Norge?

– Det er helt naturlig. Det var min første reaksjon også. De som ikke har sett saken må jo støtte prinsippene, og de prinsippene henger veldig høyt.

– Desverre er det sånn at det er umulig at folk kan få se bildene, for det ville være et overtramp i seg selv. Her er det sånn at man må leve med at presse-Norge vil støtte Svaland for prinsippene. Det forstår jeg veldig godt, sier Hetland.

– Stoppet etter bekymringsmeldinger

Styret i avisa ønsker ikke å intervjues om saken, fordi det ser på den som en intern sak som ledelsen vil håndtere i tida framover.

Men i en e-post til NRK.no ønsker Olav Lyngroth på vegne av styret å meddele at avisa ble stoppet som følge av bekymringsmeldinger fra flertallet av de ansatte.

Han ønsker også å presisere at Svaland er ikke oppsagt eller avskjediget, men midlertidig fritatt for redaktøransvaret, for å skape ro rundt avisa.

Han presiserer også at Svaland fortsatt er ansatt og har rett og plikt til å møte på jobb.