Forsøpling ved kirka vekker harme

Flere har reagert på at området utenfor Arendal Kirkegård i mange år har fremstått som både rotete og skjemmende. Grunneieren sier det skal bygges nytt industribygg som skal virke mindre skjemmende enn tidligere.

Søppel ved Arendal kirkegård