NRK Meny
Normal

Vil gjøre det trygt å kassere mobilen

Når forhandlere tar imot din utrangerte mobil holdes de ikke ansvarlig om personopplysninger kommer på avveie når de kvitter seg med den. Det vil Datatilsynet ha slutt på.

Illustrasjonsbilde

Det skal nå bli tryggere å kaste mobilen.

Foto: Sigbjørn Kristiansen / NRK

De siste årene har det vært flere tilfeller hvor personopplysninger har havnet på avveie når folk har levert elektronisk utstyr til gjenvinning eller butikker med returordning.

Det er kjent at personopplysninger er verdifulle for kriminelle som skor seg på identitetstyveri.


I et dokument NRK har fått tilgang til kommer det fram at Datatilsynet vil legge fram et lovforslag som skal gjøre det enda tryggere for forbrukere å kvitte seg med gamle mobiler, datamaskiner og andre elektroniske komponenter med minne.

Tobias Judin

Tobias Judin, juridisk rådgiver hos Datatilsynet

Foto: Datatilsynet

– Vi mener kommunene og forhandlerne burde ha ansvaret for personopplysningene som ligger lagret på enhetene som innleveres. Da er det også i deres interesse og ikke levere det til hvem som helst, men faktisk sørge for at det blir håndtert på en god måte, sier juridisk rådgiver i Datatilsynet, Tobias Judin.

I henhold til dagens forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, kan kommuner og forhandlerne sende avfallet til returselskaper som har gode rutiner for at personopplysninger ikke kommer på avveie.

Men de kan også velge å sende det til bedrifter, så lenge de er godkjent for mottak av EE-avfall (se faktaboks).

– Det kan like gjerne være en skraphandler som ikke nødvendigvis tar vare på, eller tar høyde for at det ligger personopplysninger i den elektronikken som leveres inn, påpeker Judin.

Mange er bekymret

Judin sier de har fått flere henvendelser fra folk som er bekymret for at håndteringen ikke er god nok.

En del av problemet er at det er stor usikkerhet blant folk om hva som skjer med mobilen eller laptopen etter at den har blitt levert.

– Hvis forslaget vårt tas til følge, kan privatpersoner være sikre på at innholdet i elektronisk avfall beskyttes godt. Målet er å fjerne usikkerheten.

Positive til lovforslaget

Direktør Jan Adelsten Røsholm i stiftelsen Elektronikkbransjen
Foto: Elektronikkbransjen

Bransjeorganisasjonen Elektronikkbransjen, som representerer elektronikkforhandlere i Norge, ønsker lovforslaget velkommen.

De var uenige i høringen om dagens avfallsforskrift som tillater forhandlere og kommuner å levere avfall utenom godkjente returselskap som ivaretar personopplysninger.

– Vi er opptatt at folk skal føle seg trygge når de kvitter seg med produktene bransjen selger. Vi er derfor positive til at Datatilsynet nå ser på saken, sier direktør Jan Adelsten Røsholm.

Ønskes velkommen

Elisabeth A. Helle

Avdelingsleder for plan og og utvikling i Avfall Sør, Elisabeth A. Helle

Foto: Odd Rømteland / NRK

Hos Avfall Sør i Kristiansand er de ikke bekymret for egne rutiner rundt håndtering av EE-avfall som inneholder personopplysninger.

Der har de nylig installert plombert container som sikrer avfallet.

– Vi har gode rutiner og løsninger sammen med våre samarbeidspartnere og er derfor trygge på at data som legges i vår container håndteres på en god måte.

– Lovforslaget mener vi legger til rette for en bedre håndtering generelt, sier avdelingsleder for plan og utvikling i Avfall Sør, Elisabeth A. Helle.

Når mobiltelfoner og datamaskiner skal kastes, er det fort at personlige data kan komme på avvie. Men nå har Avfall Sør funnet en løsning på problemet