Forsker på fisk uten å ta dem opp av vannet

Ny kamerateknologi gjør det mulig å forske på fisk uten å plage eller ta livet av den.

Ny kamerateknologi gjør det nå mulig å unngå unødvendig fangst for å kunne forske på fisk.

Havforskningsinstituttet ved Flødevigen i Arendal, har tatt i bruk en ny metode for å undersøke fisk.

– Vi setter ut det vi kan kalle digitale teiner. Med disse kan vi undersøke fiskene uten å fange dem, sier forsker ved Havforskningsinstituttet Flødevigen, Alf Ring Kleiven.

Gir viktig informasjon

Tidligere har havforskerne brukt tradisjonelle teiner for å få fange fisk. Når fiskene gikk i fella, ble de tatt opp av sjøen for at forskerne skulle kunne undersøke dem.

Nå er forskerne ved Flødevigen i full gang med å teste den nye metoden.

Det er laget en stang med en påmontert kamerarigg i den ene enden, og en slags lomme for agn i den andre. Når stanga senkes i vannet og fiskene kommer bort til agnet, bli de filmet fra forskjellige vinkler.

Kamerarigg fisk

Dette er utstyret som blir brukt.

Foto: Havforskningsinstituttet

Etterpå blir filmopptaket lastet inn på en datamaskin, hvor forskerne kan ta fiskene i nærmere øyesyn.

– Hvis vi trykker på nesen og halen til en fisk, får vi opp lengden på den. Ved å se på slike bilder kan vi også telle fisk, noe som gjør at vi kan få et godt bilde av hvordan det står til med bestanden, sier Kleiven.

– Bra for fisken, bra for miljøet

Den nye teknologien gjør at det ikke lenger er nødvendig å ta opp så mye fisk.

Det er spesielt bra for torsken.

– Torskebestanden i Skagerrak er på et lavt nivå. Da er det bra om vi kan benytte metoder som gjør at vi slipper å ta livet av fiskene, sier Kleiven.

Han påpeker også at denne metoden er mer miljøvennlig, fordi fiskene slipper å lide.

Filmer fisk

Fiskene bli filmet under vann.

Foto: Havforskningsinstituttet