Forsker om dobbeltdrapet: – Ikke uvanlig at menn dreper for småpenger

Drapsforsker Vibeke Ottesen mener 16-åringen ikke trenger å være avvikende selv om motivet for drapet var 600 kroner. Nå har forsvareren oppnevnt henne som sakkyndig vitne i ankesaken.

Kriminolog Vibeke Ottesen

Ottesen sier det er et vanlig at menn dreper for penger, ære eller status. Hun mener en forvaringsdom ikke kan begrunnes med at bagateller var motivet for drap.

Foto: Petter Sommer / NRK

Ankesaken som starter tirsdag, har ett hovedspørsmål: Kan den 16 år gamle gutten dømmes til forvaring for dobbeltdrapene? Er det en reell, kvalifisert og nærliggende fare for at han vil gjenta slike handlinger?

Svein Kjetil Stallemo

Forsvarer Svein Kjetil Stallemo mener gutten ikke kan dømmes til forvaring, og har innhenta en drapsforsker som vitne.

Foto: NRK Sorlandet / NRK

Ja, mente tingretten, og trosset rapporten fra de psykiatrisk sakkyndige, som mente det var liten fare for gjentakelse. Heller ikke statsadvokaten mente det var grunnlag for forvaring, men ubetinget fengsel.

Gutten ble likevel dømt til elleve års forvaring for drapene på Jakob Hassan og Tone Ilebekk i Kristiansand.

Blomster åstedet

5. desember 2016 ble Jakob Hassan og Tone Ilebekk drept utenfor Wilds Minne skole i Kristiansand.

Foto: Sander Heggheim / NRK

– Godt voksne menn kan drepe for småpenger, sier kriminolog Vibeke Ottesen.

Det er grunn til å tro at forsvarer Svein Kjetil Stallemo vil bruke Ottesen til å vise retten at denne 16-åringen kommer til å utvikle seg normalt, og at drapsmotivet om penger og ære ikke er uvanlig.

– Tingretten har foretatt en vurdering i sin dom, og vi ønsker at lagmannsretten skal ha mer kjøtt på beina når de avgjør sin dom, sier Stallemo.

Godt voksne menn kan drepe for småpenger. Det er ingenting spesielt med et slikt motiv.

Vibeke Ottesen, drapsforsker

– Ikke uvanlig drapsmotiv

Drapsvåpenet dobbeltdrapet

Den da 15 år gamle gutten knivstakk ofrene til sammen seksti ganger.

Foto: Politiet

– Menn dreper for penger, ære og status. Mannspsykologien er slik. Rundt halvparten av drapene i Norge har en krangel som motiv, sier Ottesen.

Hassan skyldte 16-åringen 600 kroner, og tingretten mente i vurderingen om forvaring at han drepte for en bagatell. Drapsforskeren mener dette er helt vanlig i for eksempel kriminelle miljøer i USA.

– Det er ingenting spesielt med et slikt motiv.

Hun sier det er typisk for menn i alle kulturer og til alle tider, såkalt «krysskulturelt»

De sakkyndige har konkludert med at 16-åringen ikke oppfyller kravene til dyssosial personlighetsforstyrrelse, og Ottesen mener han kan komme til å kjenne på en sterk skyldfølelse når han blir eldre.

Samfunnet må skjermes.

Bistandsadvokat Tove Karlsen Westbye

Hjernen ikke utviklet

Drapene ble begått i offentlighet, og Ottesen mener dette kan være et eksempel på at han er et barn som ikke tenker konsekvenser.

– Gutten er omtrent ti år unna at hjernen hans har utviklet ferdig den delen som har evne til å tenke lange konsekvenser for seg selv og andre.

Hun fremholder at forvaring er en særreaksjon man skal være tilbakeholden med, og velge bare i de meste ekstreme tilfellene.

– Det er ikke sikkert dette er et slikt tilfelle, mener drapsforskeren.

Mener samfunnet må skjermes

Tove Karlsen Westbye

Tove Karlsen Westbye er bistandsadvokat for Tone Ilebekks familie. Hun håper Agder lagmannsrett opprettholder forvaringsdommen.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Ottesen har ikke selv møtt gutten, eller vært til stede i tingretten. Bistandsadvokat for Tone Ilebekks familie, Tove Karlsen Westbye, mener derfor hun ikke kan ha en kvalifisert vurdering av domfelte:

– Samfunnet må skjermes. Vi mener vilkårene om forvaring er oppfylt når man ser på brutaliteten og hvordan han opptrådte.

Det er bare ett barn som tidligere er dømt til forvaring i Norge.

Ei 15 år gammel jente drepte en barnevernsansatt, og ble dømt til forvaring. Hun anket helt til Høyesterett, men fikk ikke medhold.

Forskjellen mellom sakene, er at jenta hadde grove voldsepisoder og drapsforsøk bak seg. Kristiansandsgutten hadde ingen voldshistorikk. Dette var også grunnen til at de sakkyndige konkluderte med at faren for gjentakelse var lav.

– Vi står overfor to alvorlige drapshandlinger. Det er åpna opp i loven for å gi forvaring for barn under helt spesielle forhold. De mener vi foreligger i denne saken, avslutter Karlsen Westbye.