Glad for støtte til tre sykehus

Fagforeningene ved sykehuset i Flekkefjord er glade for at fylkespolitikerne nå støtter tre sykehus i landsdelen.

Sørlandet sykehus Flekkefjord
Foto: Lars Eie / NRK

Et flertall av politikerne i fylkestingene i Aust- og Vest-Agder går inn for tre sykehus i landsdelen i fremtiden. Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet ved sykehuset i Flekkefjord, Thorsten Janvin, mener fylkespolitikerne nå viser ansvar.

– Ivaretar pasientens sikkerhet

– Vi er veldig fornøyd med at politikerne har kommet til den konklusjon at de ønsker å beholde de tre sykehusene som er i dag, sier Janvin.

Om det blir ett eller flere sykehus på Agder i framtida blir avgjort neste år. Fylkestingene i agderfylkene uttrykker nå klart at de vil beholde tre sykehus i landsdelen.

Janvin mener politikernes beslutning har stor betydning, både for sykehuset og pasientene.

– Det betyr veldig mye for lokalsykehuset her. Som sykehus har vi jo et samfunnsansvar, og med denne konklusjonen ivaretar politikerne rett og slett pasientens sikkerhet, sier han.

Viktig støtte fra politikerne

Svein Grønsund er leder i Lister bruker- og pårørendeutvalg. Også de har notert

Thorsten Janvin

Svein Grønsund, leder i Lister bruker- og pårørendeutvalg, er glad for støtten fra politikerne.

Foto: Lars Gunnar Eie / NRK

seg hva fylkespolitikerne vil med sykehusene.

– Vi representerer 35 000 innbyggere på Lista, og føler politikernes støtte er veldig viktig for oss i det synet vi har hatt gjennom hele prosessen. Fra starten av har vi vært krystallklare på at vi regner ett sykehus på Agder som uakseptabelt.

Les også: Ny utredning: Best at alle tre sykehus behandler alvorlig skadde pasienter