Fornøyd fylkesleder

Peter A. Busch, leder av Aust-Agder Fremskrittsparti, sier det er fint at de tre som er ekskludert eller suspendert, får sine saker behandlet så snart som mulig,

Peter A. Busch
Foto: Svein Sundsdal / NRK