Hopp til innhold

Fôrkrisa: – Frykter at norske importører overbyr utenlandske bønder

Tørkekrisen tvinger flere norske bønder til kjøpe fôr fra utlandet. Nå frykter bønder i andre tørkerammede land at fôr de selv har behov for, vil bli solgt til norske importører.

Fôrimport Danmark

Flere norske bønder vender nå blikket mot utlandet for å importere fôr til dyrene sine. Høyet på bildet er på vei fra Danmark til Sørlandet og importeres gjennom ryddige avtaler.

Foto: Uffe Westenaa Pedersen

– Myndighetene frykter useriøse importører som ser sitt snitt til å utnytte situasjonen, og kjøpe grovfôr i utlandet til en billig penge for å selge det dyrt i Norge, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Ann Merete Furuberg.

Tørkesituasjonen for norske bønder blir stadig mer prekær, og flere ser seg nå nødt til å importere grovfôr fra utlandet for å hindre slakt av dyr.

Nå frykter bønder i andre europeiske land at norske importører vil overby lokale bønder og kjøpe opp fôr som trengs i hjemlandet.

Frykter useriøse aktører

Problemstillingen har blitt reist i den internasjonale landbruksorganisasjonen La Via Campesina, som Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en del av.

– Mange har fôrkriser i egne land, og bønder i andre land er redde for at rike nordmenn overbyr og får tak i fôret dyrere enn det lokale bønder klarer å betale, sier Furuberg.

Den siste tiden har det dukket opp flere fôrimportører, og ifølge Furuberg frykter myndighetene og bondelagene at useriøse aktører vil forsøke å utnytte bøndenes situasjon.

– Vi må appellere til at dette skal være en samfunnsdugnad der ingen utnytter krise for andre, sier hun.

Ann Merete Furuberg

Ann Merete Furuberg er leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Foto: Norsk bonde- og småbrukarlag

Lite bekymret

Bonde Alf Steinhovden i Sogn og Fjordane har vært fôrimportør i over 20 år. Nylig uttalte han til NRK at han for tiden mottar opp mot 40 telefoner daglig fra fortvilte bønder som vil kjøpe rundballer.

Fôrimportøren bekymrer seg lite for useriøse aktører på markedet. Han tror de fleste som ønsker å fortsette å drive import i fremtiden, selger fôr til kundene sine på en ordentlig måte og til normal fortjeneste.

– Men svindel og salg av høy til urealistiske priser, det vil nok forekomme, sier han, og legger til:

– Det som kanskje er den største faren er at noen kjøper billig fôr i et land, for så å selge det til et tredjeland. Da tjener de veldig godt. Men hvor ofte det skjer, vet jeg ikke.

Alf Steinhovden

Bonde Alf Steinhovden i Sogn og Fjordane har vært fôrimportør i over 20 år.

Foto: Bård Siem / NRK

Stiller krav til Dale

Mandag møter landbruksminister Jon Georg Dale bondeorganisasjonene for å diskutere situasjonen rundt tørken og avlingssvikten. Under møtet vil Bonde- og Småbrukarlaget stille krav til en økonomisk tiltakspakke, og til at regelverket tilpasses krisesituasjonen.

– Det er tørke i mange land, og vår felles matforsyning kan stå i fare. For bonden kan det dessverre være så ille at det blir konkurser, sier Furuberg.

Hun sier dugnadsånden blir viktig i tiden fremover, og ber samtidig om politisk synlighet i situasjonen bøndene nå står overfor.

– Vi ber om at statsminister Erna Solberg viser ansikt i denne katastrofen.

Jon Georg Dale

Mandag møter landbruksminister Jon Georg Dale bondeorganisasjonene for å diskutere situasjonen rundt tørken og avlingssvikten.

Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
60 meter langt kunstverk 01:10
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 1,63 kr
Dyrest kl. 17 3,4 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 1,3 kr 25 min.
  • Dusje 12,5 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 1,5 kr En vask
  • Varmeovn 3,1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %