Forhandlingsresultat i februar

Innen utgangen av februar skal Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Søgne og Songdalen sluttføre forhandlingene om et forslag til å slå sammen kommuner. De fem formannskapene er i dag samlet. Songdalen-ordfører Johnny Greibesland er forhandlingsleder.

forhandlingsleder Johnny Greibesland
Foto: Svein Sundsdal / NRK