Foreslo utsettelse

Kristina Stenlund Larsen (Uavh) foreslo at Arendal bystyre skulle utsette behandling av Hove-saken. Men etter en lengre debatt falt forslaget mot to stemmer. Nå starter selve debatten om hva Hoveodden skal brukes til.

Kristina Stenlund Larsen
Foto: Svein Sundsdal / NRK