Foreslår mer makt til formannskapet

Formannskapet i Lindesnes ønsker utvidet myndighet i politiske beslutninger til inntil 18. juni for å sikre effektiv drift. Også SV og Barne- og ungdomsrådet skal få møterett. Medlemmene av kommunestyret skal stemme over saken per e-post.