NRK Meny
Normal

Foreslår felles Nav-kontor i Agder

En ekspertgruppe mener regjeringen bør vurdere å slå sammen Navs fylkeskontorer i Aust- og Vest-Agder til ett regionkontor.

Nav, Aust-Agder

Nav Aust-Agder foreslås slått sammen med Nav Vest-Agder av en ekspertgruppe nedsatt av regjeringen.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Ekspertgruppen, som ble nedsatt av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) i mars i fjor, la torsdag fram sin svært omtalte rapport om effektivisering av Nav.

Ett av forslagene er en sammenslåing av fylkeskontorene i Agder og Trøndelag. Det blir positivt mottatt av direktøren i Aust-Agder, Hilde Høynes.

Hilde Høynes

Nav-direktør i Aust-Agder, Hilde Høynes, mener en sammenslåing av Nav-kontorene i Aust- og Vest-Agder kan bli positivt dersom ressursene kan brukes på en bedre måte.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Naturlig å se på organiseringen av Nav

– Det vil være naturlig å vurdere fylkesstrukturer, slik jeg har forstått kommunereformen. Da er det også naturlig å se på hvordan Nav er organisert, sier Høynes til NRK Sørlandet.

– Ekspertgruppen har foreslått at Nav-kontorene må være robuste, og det vil ha konsekvenser for hvordan man organiserer etaten, mener hun.

Høynes tror etaten er godt rustet til å takle en eventuell sammenslåing med Vest-Agder.

– Nå har vi lang erfaring i å omstille oss. Den kompetansen er solid i etaten, så jeg tror nok at dersom det blir aktuelt, så er vi rustet til å håndtere det.

Nav, Vest-Agder

Fylkeskontoret til Nav i Vest-Agder ligger på Tangen i Kristiansand.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Sammenslåing kan være positivt

Hun mener en sammenslåing kan være positivt dersom fylkenes ressurser kan brukes på en bedre måte.

– Hvis ett robust kontor i Agder bidrar til å bistå brukerne med en større grad av overgang til arbeid, så tenker jeg at det er positivt, at det er noe vi må få til, sier Høynes.

– Altså; fokuset på den arbeidsrettede jobbingen i Nav, må forsterkes og forbedres. Dersom en sånn sammenslåing kan bidra til å styrke det formålet der, så tror jeg vi skal få det til på en god måte, mener Hilde Høynes.

Elisabeth Blørstad

Direktør for Nav i Vest-Agder, Elisabeth Blørstad, ønsker ikke å kommentere ekspertgruppens forslag.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Direktør for Nav i Vest-Agder, Elisabeth Blørstad, sier til NRK Sørlandet at hun synes det er for tidlig å kommentere forslaget, i og med at rapporten ble levert statsråden i går.

– Vi får se hvilke tiltak han kommer med, er alt hun ønsker å si foreløpig.