Foreslår byggestart av ny E18 i 2014

I forslagene til Nasjonal transportplan som ble lagt frem i dag, ble det foreslått byggestart av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal i 2014.

Video 00aa1d3b-36ed-4297-afea-67195b4407dd.jpg

I tillegg skal E39 mellom Kristiansand og Søgne ferdigstilles om 12 år, med byggestart i 2018.

Det foreslås også fullfinansiering av strekningen Krokå–Langeid på riksveg 9, med byggestart i 2014 og ferdigstillelse i 2017.

Ekstra vekt på vedlikehold

Freddy de Ruiter og Line Vennesland

Line Vennesland fra Arbeiderpartiet

Foto: Nyhetsspiller / NRK
Ingebjørg Godskesen

Ingebjørg Godskesen fra Fremskrittspartiets

Foto: Svein Sundsdal / NRK

I forslaget står det at Statens vegvesen Region sør legger ekstra vekt på vedlikeholdet av veiene og at driften og vedlikeholdet av riksvegnettet må styrkes samtidig som vegnettet i må bygges ut.


– Vi må også bruke betydelige midler for å ta igjen etterslepet på vedlikeholdet, sier regionvegsjef Kjell Inge Davik.

– Aldri hatt bedre utgangspunkt

Line Vennesland, som er stortingsrepresentant for Aust-Agder og sitter i Transport og kommunikasjonskomiteen, synes planforslaget er et godt grunnlag for den videre politiske debatten.

– Sørlandet har aldri hatt et bedre utgangspunkt enn dette. Planforslaget viser at vi står sammen om de viktige prosjektene. Nå må vi fortsette å jobbe sammen for at prosjektene gjennomføres og at rammen fortsetter å øke. Dagens regjering økte rammene med pluss 45 prosent forrige NTP, og det er gode sjanser for at dette vil skje igjen, skriver Vennesland i en pressemelding.

– Dette er ikke holdbart

Fremskrittspartiets Ingebjørg Godskesen er ikke fornøyd med forslaget til Nasjonal transportplan. Hun mener at det er altfor lite håndfaste og konkrete forslag som er lagt inn for agderfylkene.

– Dette er ikke holdbart, skriver hun i pressemeldingen.

Dette er forslagene for agderveiene til Nasjonal transportplan

E18:

  • Tvedestrand – Arendal. Oppstart 2014–2017 i +45 %-ramme. 2600 millioner statlig finansiering av totalt 3700 millioner.
  • Varoddbrua. Full statlig finansiering. Tidspunkt avhengig av planrammen.

E39:

  • Gartnerløkka-Breimyrkrysset 500 millioner statlig finansiering 2018–2023 i + 20 % og +45 % ramme. 100 mill. bompengefinansiering av totalt 600 mill.
  • Lindelia-Dølebru-Livold. Oppstart i 2018–2023 i + 45 % med delvis bompengefinansiering.
  • Livold-Fardal Fullfinansiering i 2018–2023 i + 20 % ramme og i 2014–2017 i + 45 % ramme.
  • Udland-Oftedal Fullføring i 2018–2023 i + 45 % ramme med delvis bompengefinansiering.
  • Holmenfoss-Try (skredsikring) 150 mill. kr i alle planrammer. Tidspunkt avhenger av planramme.

Riksveg 9 Setesdal:

  • Krokå – Langeid Fullfinansiering i 2014–2017.
  • Delstrekninger 500 mill. statlig i +45 % ramme. 100 mill annen finansiering av totalt 600 mill.

Riksveg 41/451:

  • Adkomst Kristiansand lufthavn Full statlig finansiering, men tidspunkt avhenger av planramme.

Forberedt på nederlag

Forslagene

Her er forslagene.

Foto: Sander Heggheim / NRK

NRK.no skrev tidligere i onsdag at fylkesordfører og aksjonsleder i Aust-Agder Bjørgulv Sverdrup Lund advarte optimistene før forslagene til Nasjonal transportplan.

Lund var ikke optimist, men han lovte at han og resten av gruppa skal brette opp ermene for å få det som de vil.

– Det blir et år med knallhard jobbing, det kan du være sikker på, sier Lund.