Foreslår å legge ned to videregående skoler

Fylkesrådmannen i Aust-Agder foreslår at de videregående skolene i Åmli og Valle blir lagt ned.

Åmli videregående skole
Foto: Sander Heggheim/NRK

Det går fram av forslaget til budsjett for neste år, som nå legges fram for fylkestinget.

– Vi registrerer at vi ikke klarer å holde oppe kvaliteten på utdanningstilbudet vi har der. Det er også vanskelig å holde oppe kvalifisert lærerpersonal, sier fylkesrådmann Arild Eielsen.

Skolen i Valle er en avdeling av Setesdal vidaregåande skule.

– Det er problemer med rekrutering av elever. Samlet sett føler vi at vi ikke kan levere den kvaliteten vi bør og da mener vi det er bedre å avslutte i Valle, sier han.

Kjemper for landslinje i volleyball

I dag er det til samen 30 elever fordelt på to klasser ved Design- og gullsmedlinjen ved den videregående skolen i Valle.

Fylkesrådmannen forteller at de legger opp til en gradvis avvikling over to år. Design- og gullsmedlinjen vil ikke bli flyttet til andre skoler, og blir dermed lagt ned.

Også den videregående skolen i Åmli blir foreslått nedlagt. Fylkespolitikerne har allerede vedtatt at skolen skal legges ned dersom det ikke kommer en landslinje for volleyball.

Det er rundt 70 elever ved den videregående skolen i Åmli. Skolen er en del av Tvedestrand og Åmli videregående skole.

Setesdal videregåande skule, avdeling Valle

På Setesdal videregåande skule, avdeling Valle, går 30 elever på Design- og gullsmedlinja.

Foto: Ann Christin Jacob / Privat

Gikk i fakkeltog

– Fylkestinget har vedtatt en nedlegging dersom en landslinje ikke kom innen 2014, så skulle skolen legges ned fra sommeren. Det tar vi konsekvensen av, sier Eielsen.

– Vi vet at det er noen forhandlinger i Oslo i statsbudsjettet, men vi har ikke noen signaler på at det skjer noe annerledes der. Utgangspunktet er å ta fylkestingets vedtak i fjor på alvor, sier fylkesrådmannen.

I oktober i fjor gikk lokalbefolkningen i Åmli i fakkeltog for å protestere mot forslaget om å legge ned skolen.

– Dette er ikke noe bra for Åmli-samfunnet at vi må gjøre dette. Igjen henger dette sammen med muligheten for å opprettholde et kvalitativt godt tilbud, sier Eielsen.

KrF, med stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad i spissen, jobber fortsatt for å få til en landslinje i Åmli.

– Landslinja er en forutsetning for å opprettholde skolen i Åmli. Vi er glade for at Ropstad har tatt dette inn i KrFs forhandlinger med regjeringspartiene og håper å få gjennomslag for å legge dette tilbudet til Tvedestrand og Åmli videregående skole avdeling Åmli, sier fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand (KrF).

Arild Eielsen

Fylkesrådmann Arild Eielsen foreslår å legge ned to skoler i Aust-Agder.

Foto: Svein Sundsdal/NRK