NRK Meny
Normal

Dumpet urene steinmasser i drikkevann

En grunneier i Songdalen har fått et forelegg på 50.000 kroner for ulovlig utfylling i drikkevannet for store deler av Kristiansand, Songdalen og Søgne.

Ulovlig fylling Songdalen

Den ulovlige fyllingen ved Tronstadvann.

Foto: Songdalen kommune

Allerede for to år siden fikk grunneieren beskjed av kommunen at tiltaket han hadde gjort var søknadspliktig. Etter flere runder har myndighetene nå konkludert med at utfyllingen er ulovlig.

Grunneieren er gitt pålegg om å fjerne utfyllingen i drikkevannet som forsyner omkring 60.000 mennesker med vann.

– Er svært bekymret

Teknisk sjef i Songdalen kommune, Knut Svendsen, ser svært alvorlig på saken. Tronstadvann er vannkilde for kommunene Kristiansand, Songdalen og Søgne.

I avslaget går det fram at Tronstad vannverk «er svært bekymret med hensyn til forurensning i drikkevannet da det er brukt urene masser ved utfyllingene».

Fylkesmannens miljøvernavdeling har også bedt om at det blir gitt avslag.

– Å gi dispenasjon vil skape en uheldig presedens, mener fylkesmannen.

Nektet å betale bot

Politiadvokat Rune Alsted Amundsen i Agder politidistrikt sier at grunneieren ikke har vedtatt boten.

– Han er derfor varslet om at saken vil komme opp for tingretten, sier politiadvokaten.

Det har ikke vært mulig for NRK å få kommentar fra grunneieren i saken.

– Vi befarte stedet tirsdag, og fant en ulovlig fylling på mellom 50 og 80 kvadratmeter. Vi kunne tydelig se asfalt, betong og deler av keramikkrør i fyllingen, sa Arne Kjell Brunes, avdelingsleder for ressurs- og arealforvaltning i Songdalen til Fædrelandsvennen i 2013.

– Dette er alvorlig

Teknisk sjef i Songdalen kommune, Knut Svendsen, sier det er flere grunner til at grunneieren ble politianmeldt.

– Det å gjøre inngrep i strandsonen ut i vannet til hovedvannkilden til store deler av l Kristiansand, Songdalen og Søgne, er alvorlig, sier Svendsen.

Derfor ble også grunneierens søknad avslått av kommunen.

– I denne saken har vi fulgt opp både med dagsbøter og i tillegg er saken så alvorlig at vi har gått til politianmeldelse, sier Knut Svendsen.

Ulovlig fylling Songdalen to

Kommunen har vært på befaring på stedet.

Foto: Songdalen kommune