NRK Meny
Normal

Forbyr store misjonslotteri

Frikirken i Kristiansand har nå fått endelig nei av Lotteritilsynet til å arrangere større lotterier.

Kristiansand Frikirke

Kristiansand Frikirke ble i 2008 godkjent som lotteriverdig organisasjon, under forutsetningen av at inntektene går til barn og ungdom. Menigheten søkte i år om fritak fra dette særvilkåret, og la til grunn av inntektene av misjonslotteriet blir overført til Frikirkens Ytremisjon, som driver ulike typer arbeid i mange land.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Lotteritilsynet nekter landets største frikirkemenighet å arrangere lotterier som får inntekter over 150 000 kroner, skriver Vårt Land .

Bakgrunnen er at tilsynet mener pengene ikke går til humanitært arbeid.

«Misjonering er ikke å anse som humanitært arbeid», skriver Lotteritilsynet i sitt avslag til menigheten.

Jostein Senumstad

– Dette blir mer et prinsippspørsmål enn et pengespørsmål, sier daglig leder Jostein Senumstad i Kristiansand Frikirke.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Jeg tror Lotteritilsynet har tatt feil avgjørelse. Skal du drive lotteri som får inn mer enn 150 000 kroner må det være til humanitært eller samfunnsnyttig formål. Det vi driver med er absolutt samfunnsnyttig. Dette er ikke til egen vinning, vi gjør det for å hjelpe andre mennesker.
For oss er det unaturlig at bistand og misjon ikke går hånd i hånd.

Det sier daglig leder i Frikirken, Jostein Senumstad, til NRK. Han vil nå anke avgjørelsen til Lotterinemda. Han mener nei til større lotterier bare skaper mer arbeid for de frivillige.

Må lage flere mindre lotterier

– For oss betyr dette at vi må organisere oss med flere smålotterier parallelt, i stedet for ett større. Det som utløste saken for oss var at vårt hovedlotteri lå an til å komme over 150 000 kroner. Nå får vi mer jobb, sier Senumstad.

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteritilsynet mener avslaget er gjennomtenkt og gjennomdiskutert.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Frikirken mener Lotteritilsynet ikke har særlig greie på tradisjonelle lotterier i kristne miljøer - eller til hva pengene egentlig går til.

Det avviser seniorrådgiover Steinar Hatlestad i Lotteritilsynet.

– Det tror jeg ikke. Dette er nok gjennomtenkt og gjennomdiskutert. Men det er klart at Frikirken har full mulighet til å klage på vedtaket til Lotterinemda. Om ikke det fører fram, har de selvfølgelig mulighet til å påvirke politisk, for å endre på regelverket, sier Hatlestad.