Etterlyser respekt for gravfølger: – Bilister tuter og presser seg frem

Gravferdsagenter reagerer på bilister som tuter og presser seg frem i gravfølget. Det gjelder både bilkortesjer, og steder hvor gående gravfølger må krysse veien mellom kirke og kirkegård.

begravelse

Det er lignende historier fra hele landet. Manglende respekt for gravferder og mer stressa sjåfører, er noen av årsakene som trekkes frem.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Det er lignende historier fra hele landet. Manglende respekt for gravferder og mer stressa sjåfører, er noen av årsakene som trekkes frem.

– Presser seg frem

Det var Agderposten som først omtalte saken fra Hisøy kirke i Arendal. Her må begravelsesfølget ofte gå over veien i et trafikkert område for å komme seg fra kirka til gravplassen.

– Vi opplever stadig vekk bilister som presser seg frem og ikke kan vente til de sørgende har gått over veien, forteller Bygland.

Han har flere graverende historier der bilister har drevet forbikjøring av kjørende gravfølger, og presset seg inn lenger fremme i bilkortesjen.

begravelse

Gravferdsagent Knut R. Bygland i Arendal må ofte bruke egne vakter for å hindre farlige situasjoner i trafikken under gravfølger.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– I det verste tilfellet presset bilen seg inn mellom de pårørendes bil og likbilen jeg kjørte. De pårørende opplevde dette naturlig nok veldig sårene, sier Bygland.

Han sier det ofte er snakk om yngre sjåfører som kanskje ikke kjenner til tradisjonene og respekten som er knyttet til begravelser.

– Tuter på begravelsesfølget

Daniel dos Santos hos Hviding Begravelsesbyrå i Stavanger bekrefter inntrykket fra Sørlandet om manglende respekt for bårebilen.

– Folk har dårlig tid og skal fort forbi, og i de verste tilfellene har bilister både tutet og veivet med hendene når de treffer på de sørgende.

Han mener det er stor forskjell i mentaliteten i byen og lenger ute på landet, der slike opplevelser er sjeldnere.

Gravfølget

Også gående gravfølger opplever aggressive sjåfører som ikke vil vente til de sørgende har passert veien.

Foto: Sindre Øye Helgheim/NRK

Jorunn Raddum og er sogneprest i Trefoldighet menighet i Arendal. Hun sier det gjør ekstremt godt de gangene hun faktisk opplever at bilister kjører til siden og viser respekt.

– Mange er travle, og kanskje ikke alltid i øyeblikket klarer å sette seg inn i det alvoret en begravelse er når man kanskje er i farta på vei til et viktig møte o.l.

– Klare regler

Virke Gravferd er den eneste bransjeorganisasjonen for begravelsesbyråer i Norge, og der får de inn lignende historier fra ulike steder i landet, forteller direktør Gunnar Hammersmark.

– Det er egentlig helt unødvendig, for det finnes klare bestemmelser i

Gunnar Hammersmark

Det er klare regler for hvordan bilister skal opptre i forbindelse med gravfølger, sier direktør Gunnar Hammersmark i Virke Gravferd.

Foto: Virke

trafikkforskriftene om hvordan bilister skal opptre i forbindelse med gravfølger.

Det skal vises hensyn og aktsomhet i slike sammenhenger, understreker han. Og bilene først og sist i gravfølget har også visse plikter i forhold til å ha synlig kors på taket.

Han ser samtidig at det med stadig økende trafikk, ikke lenger er så ideelt å ha gravfølger i trafikken. Men at dette er ikke til å unngå en del steder.

begravelse

Bilkortesjer med kors på taket indikerer at det er snakk om et kjørende gravfølge.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK