NRK Meny
Normal

Forbereder full evakuering av sykehusene

Sørlandet sykehus lager nye beredskapsplaner for de tre sykehusene i landsdelen. Planene omfatter blant annet full evakuering av sykehusene.

Flom Sørlandet sykehus kristiansand

I november i fjor ble Sørlandet sykehus Kristiansand rammet av flom. Nå legger sykehuset nye beredskapsplaner.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– Vi må være forberedt på at det kan oppstå hendelser der det kan bli nødvendig å evakuere deler av eller hele sykehusbygninger.

Det sier beredskapsrådgiver ved Sørlandet sykehus, Hans Kristian Solberg.

Ifølge Solberg kan en større evakuering bli aktuell ved interne hendelser, alvorlige driftsforstyrrelser eller ved en storbrann.

– Har tatt lærdom

Arbeidet med en ny plan kommer etter det som skjedde i november i fjor, da Sørlandet sykehus Kristiansand ble rammet av flom.

– Vi har hatt beredskapsplaner for evakuering, men nå setter vi planene i system. Vi har benyttet oss av lærdommen vi fikk i forbindelse med flommen, sier Solberg.

De nye planene er mer omfattende enn tidligere beredskapsplaner. Et av målene er å utarbeide planer for rask evakuering dersom det skulle bli nødvendig.

– Vi må kunne tømme sykehusbygningene fort. På hvilken måte, vil avhenge av situasjonen, sier Solberg.

Samarbeid mellom sykehus og kommune

Geir Stangeland, smittevernlege, Sørlandet sykehus

Fylkeslege Geir Stangeland i Vest-Agder, tror det er helt nødvendig med et samarbeid mellom sykehus og kommune i krisesituasjoner.

Foto: Reidar Mosland / NRK

I planene er det blant annet lagt vekt på et tett samarbeid mellom sykehusene og kommunene.

Ifølge fylkeslege Geir Stangeland i Vest-Agder, er det helt nødvendig.

– Det kan for eksempel oppstå alvorlige infeksjoner hos pasienter som er farlige for andre pasienter. Da kan sykehuset be om bistand fra kommunen til å isolere og behandle pasientene, sier Stangeland.

Flommen i november gjorde skade for totalt 26 millioner kroner. For det meste dreide det seg om skader på bygninger. I mai i år, ble nyrenoverte lokaler åpnet igjen.