For mange gutter får spesialundervisning

Andelen gutter på ungdomsskolene i Kristiansand som mottar spesialundervisning er for høy, kommer det frem i en rapport fra Kristiansand kommune.

Skoleklasse

Ifølge en rapport fra Kristiansand kommune er andelen gutter på ungdomsskolene som mottar spesialundervisning for høy. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Scanpix / SCANPIX

– Rundt 70 prosent av dem som mottar spesialundervisning er gutter, mens rundt 30 prosent er jenter, sier Svein Tore Kvernes, som er seniorrådgiver i Kristiansand kommune.

Andre forutsetninger?

Han har sammen med oppvekstdirektør Arild Rekve lagt fram en årsrapport som sier at andelen som mottar spesialundervisning er stabilisert på et relativt lavt nivå, mens kjønnsfordelingen ikke er slik kommunen ønsker.

– Det er grunn til å undre seg over hvorfor det er slik, sier Kvernes.

Svein Tore Kvernes

Kvernes sier til NRK at det er gode grunner til å stille seg spørsmålet om gutter har andre forutsetninger enn jenter.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Kvernes sier til NRK at det er gode grunner til å stille seg spørsmålet om gutter har andre forutsetninger enn jenter, eller om det er måten opplæringen er lagt opp på.

I tillegg til kjønnsfordelingen, er alderssammensetningen noe kommunen bekymrer seg over.

– Behovet for spesialundervisning øker utover skoleløpet, og fra 1.- 4. trinn er det rundt 5 prosent som trenger spesialundervisning mens på ungdomsskolen er tallet opp mot 10 prosent, fortsetter han.

Målbare resultater tar tid

Ifølge Kvernes skulle kommunen ønske at bildet hadde vært noe annerledes. En tidlig innsats kan minske behovet for spesialundervisning.

– I Kristiansand har vi et langsiktig arbeid som handler om de voksne i barnehage og skole bedre leser og forstår de utfordringene barn har.

– Det tar tid å oppnå målbare resultater, men vi har tro på tiltakene har effekt, forklarer Kvernes.

Tallene er ifølge Kvernes ikke unike for Kristiansand:

– Dette er et bilde som er relativt likt på landsbasis.