NRK Meny
Normal

Tålmodigheten tok slutt da de hørte hva han sa til NRK

Fra nå av må Sørlandet sykehus følge spillereglene i arbeidslivet til punkt og prikke. Det krever de tillitsvalgte, og det lover sykehusets ledelse å følge.

Jan-Roger Olsen styremøte sykehuset

Sykehusdirektør Jan-Roger Olsen vedgår at han gikk for fort fram både med å offentligjøre en tilstandsrapport og lansere løsninger uten å drøfte med de tillitsvalgte.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Det var de ansattes representanter i styret, som på møtet torsdag kveld forlangte bot og bedring. De viste til flere brudd på hovedavtalen.

– Dette har vært et problem over mange år. Det gjelder spesielt ved sykehuset i Arendal. Jeg er glad for at det nå er løftet opp på styrenivå, sier Susanne Hernes.

Susanne Hernes

Susanne Hernes sier at sykehusets ledelse gjentatte ganger har brutt spillereglene.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Hun representerer de ansatte i Arendal i styret, og er tillitsvalgt i Yngre legers forening.

Brudd på plikten om å drøfte med tillitsvalgte før beslutninger tas, gjelder både nyfødtposten i Arendal og avgjørelsen om å slutte med akutte mageoperasjoner i Flekkefjord.

Sa for mye for tidlig til NRK

Det som virkelig fikk det til å renne over var et intervju NRK gjorde med sykehusdirektøren i mars. Det handlet om Fylkesmannens tilsynsrapport om at nyfødtposten ved sykehuset i Arendal hadde et uforsvarlig tilbud til syke nyfødte.

Fylkeslegen har anbefalt sykehuset å samle sine tjenester for syke nyfødte på ett sted. Det tok sykehusdirektøren litt for raskt bokstavelig.

– For de mest kompliserte og tidligst fødte, er det allerede besluttet at de planlagte fødslene legges til Kristiansand, sa Jan-Roger Olsen.

Det kan bli konsekvensen av dette at et større antall kompliserte fødsler føres til Kristiansand.

Jan-Roger Olsen / Direktør Sørlandet sykehus til NRk 26. mars

De tillitsvalgte reagerte med vantro på at de ikke var tatt med på dialog i prosessen.

Ble tema på styremøte

NRK-intervjuet ble tema på styremøtet torsdag. Direktøren la seg flat og gjorde det klart at han gikk for fort fram med å ta en beslutning uten å drøfte.

Dette var med på å påvirke styrets forslag om å utsette behandlingen av saken, til andre alternativer er utredet i mai.

– Det har vært klare brudd på generelle retningslinjer for prosesser i offentlige institusjoner. Å fatte vedtak på det grunnlaget vil alltid gi grobunn for konflikter. Det kan vi ikke leve med, sier tillitsvalgt Hernes.

Legger seg flat

Alle tillitsvalgte fra sykehusets tre avdelinger i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord stiller seg bak bekymringen.

– Brudd på hovedavtalen gir et uholdbart samarbeidsklima, sier Hernes og legger til grunn en klar forventning om bedring framover.

Sykehusdirektøren beklager:

– Den kritikken er berettiget. Jeg ønsker god dialog med tillitsvalgte. Det må jeg prioritere sterkere, sier Olsen.

Han ønsker å møte de tillitsvalgte for å drøfte saken i neste uke.

Nett-TV:

Se hele intervjuet med Jan-Roger Olsen 26. mars i år.

Created by InfoDispatcher