Her er alternativene til rushtidsavgiften

Det finnes flere reelle alternativer til rushtidsavgift i Kristiansand. Det mener eksperter NRK har vært i kontakt med. Å øke parkeringsavgiftene i Kvadraturen er et alternativ som foreslås.

Rushtidsavgift i Kristiansand

Rushtidsavgiften i Kristiansand ble innført 16. september.

Foto: Odd Rømteland/NRK

Det er nå nesten to måneder siden rushtidsavgiften ble innført i Kristiansand.

Vil ha dyrere parkering

Siden den gang har man sett en viss nedgang i biltrafikken inn til byen, men like fullt er avgiften svært upopulær blant mange.

Hva mener du om rushtidsavgiften? Del gjerne din mening i kommentarfeltet nederst i artikkelen.

NRK Sørlandet har snakket med flere eksperter som har sett på alternativer til rushtidsavgiften.

Bård Norheim hos Urbanet Analyse peker blant annet på langt dyrere parkering i sentrum som et reelt alternativ.

– I Kristiansand har man en veldig god tilgang til parkering og det er billig og lett å få parkeringsplasser. I forhold til mange av de andre norske byene er det veldig lett å bruke bil i Kristiansand, sier Norheim til NRK.

– Kollektivsatsingen har mindre effekt

I tillegg peker Norheim på et godt fungerende kollektivtilbud som et alternativ for å slippe unna rushtidsavgiften.

Men selv om Kristiansand har satset mye på kollektiv de siste årene, har byen også et problem, mener han.

– Kristiansand har gjort mye riktig, både med bussmetroen og utviklingen av tilbudet på kollektivtransportsiden. Det som er utfordringen for Kristiansand er at det er en av de byene i Norge som det er enklest å bruke bil, noe som betyr at all kollektivsatsingen har mindre effekt, mener han.

Vil at bedrifter skal punge ut for busskort

Kåre Glomsaker

Politiker Kåre Glomsaker (Frp) foreslår at bedrifter dekker halvparten av utgiftene til busskort i håp om at flere kan velge kollektivt.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Kåre Glomsaker, leder for hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i Vest-Agder, mener man i stedet for å belemre bilister med økte avgifter bør legge mer til rette for at flere velger kollektivt.

Han foreslår nå at bedriftene skal betaler halvparten av busskortet til ansatte.

– Dersom bedriftene dekker 50 prosent av utgiftene til månedskort på bussen, er dette en riktig vei å gå. Men da er det samtidig viktig at man jobber mot de statlige myndighetene slik at bedriftene kan skrive av de utgiftene dette vil medføre, sier Glomsaker.

– Dette er en form for gulrot som jeg mener er et bedre virkemiddel enn at den enkelte bilist før høyere utgifter ved å kjøre gjennom bommene, sier han.

Forslag om oddetalls – og partallskjøring møtte motbør

Terje Tretvik er seniorforsker hos SINTEF i Trondheim. Han har også sett på alternativer til rushtidsavgiften, og peker blant annet på oddetalls- og partallskjøring til byen.

– Det mest banale er at man tillater biler med oddetallsnummer å kjøre en dag, og biler med partall neste dag. Da får man også begrenset trafikkmengden i rushtiden, forteller han.

I hvilken grad har dette blitt prøvd i Norge?

– Jeg tror Bergen prøvde det for et par år siden i forbindelse med at de stod overfor en akutt situasjon når det gjaldt luftforurensning. Men jeg tror ikke bilistene i Bergen helt kjøpte ideen og jeg tror også det kan bli vanskelig med håndheving, sier Tretvik.

Assisterende direktør i transportøkonomisk institutt Kjell Verner Johansen sier det er gjort flere undersøkelser rundt i Europa hvor det er innført rushtidsavgift. Avgiften fører til at mange mennesker legger om sine vaner, forteller han.

– De har ofte andre reisemål og litt andre reisetider. Flere slår sammen ærender på samme tur og kjører sammen med andre. Det er nok de reisende selv som står nærmest til å finne de gode alternativene, sier han.

Gulrot eller pisk?

Men ifølge Johansen er det kun den langsiktige planleggingen som faktisk kan gjøre noe med rushtidsproblemene.

– Ja, på lang sikt kan også folk i større grad tilpasse hvor de bor og hvor de arbeider og også hvor de utfører sine daglige gjøremål rundt omkring i byen. Det gjelder jo også i forhold til transport til barnehager, skoler og SFO, sier han.

Bård Norheim i Urbanet Analyse tror «pisk» fungerer bedre en gulrot for å få folk til å redusere bilkjøringen.

– Det er restriksjoner som vil fungere best. Men det fungerer ikke dersom man ikke også har et attraktivt kollektivtilbud ved siden av, sier Norheim.

Rushtidsavgift i Kristiansand

Det er nå nesten to måneder siden rushtidsavgiften ble innført i Kristiansand. Siden den gang har man sett en viss nedgang i biltrafikken inn til byen, men like fullt er avgiften svært upopulær blant mange.

Foto: Odd Rømteland/NRK