Folkemusikken i fare

Den lokale folkemusikktradisjonen i Setesdal står i fare for å forsvinne.

Unge mennesker er for lite interessert i folkemusikk, slår rapporten fast og peker på at det bare er én aktiv utøver under 25 år i Setesdal.

- Ungdom hører ikke så mye på folkemusikk. Det er andre ungdomsmiljøer og kulturer som fenger mer.

Det sier Monika Antun som er styremedlem i Setesdal Spelemannslag.

 - Mangler profiler

Rapporten er utarbeidet av Kulturbanken og Kunstgjødsel på oppdrag fra Bygland, Valle og Bykle kommuner.

Antun mener det er et stort problem at de mangler profilerte utøvere.

- Utviklinga i miljøet henger tett sammen med enkeltpersoner. Dette har vi hatt en del av, men i dag er det ganske få, sier Antun.

Vil satse

Blant tiltakene som foreslås er et treårig prosjekt for å øke rekrutteringen. De vil satse på bedre markedsføring og satse på Setesdals egenart.

Monika Antun mener også det er viktig å skape balanse mellom det tradisjonelle og nye former.

Må våge mer

-  At en har vært strenge med sitt utrykk, er en årsak til at en taper terreng blant unge som hører på annen musikk. Andre steder har en vært flinkere til å blande sjangere, sier hun.

I rapporten pekes det blant annet på at folkemusikeren Knut Buen i Telemark har hatt stor suksess med å invitere musikere fra andre sjangere til ulike arrangementer.

- Hvis en er mer åpen, vil publikum fatte interesse for folkemusikken, tror Antun.