NRK Meny
Normal

Folkemøte mot nytt bygg i Søgne

Beboerne på Lunde i Søgne reagerer på at politikerne godtar et nytt bygg og fire etasjer i et området der bebyggelsen er vernet.

Protesterer mot høye blokker i Søgne

Velforeninga på Lunde vil ikke ha store bygg i fredet område.

Foto: Svein H. Johnsen / NRK

Det ser ut som om det er politisk flertall for et nytt leilighetsbygg på fire etasjer på Lunde i Søgne, men Gunn Reidun Myran som er styremedlem av Velforeningen, mener utbyggingsplanene vil ødelegge særpreget i bygda.

– Vi frykter den kommer så nærme som åtte meter fra en fredet bondegård. Her på Lunde har vi mange fredede hus som er mellom 100 og 200 år gamle, sier Myran.

Hun understreker at velforeningen ikke er imot at det bygges nytt i bygda.

– Vi ønsker å ta vare på den kulturhistoriske arven med de flotte trehusbebyggelsene, mener Myran.

Hun frykter det blir en betongkoloss som ikke hører hjemme i trehusbebyggelsen. Hun synes det er rart at politikerne ikke gir noen føringer for utbygger i forkant.

Vekkelse

Nå satser velforeningen på et folkemøte 1. september. Foreningen har tatt kontakt med Erling Okkenhaug som har jobbet med lignende problematikk som den på Lunde.

– Vi ønsker et stort engasjement. Vi ønsker en bry-deg-vekkelse, sier Myran.

Gunn Reidun Myran er bekymret over nye boligblokker.

Styremedlem av velforeninga på Lunde i Søgne, Gunn Reidun Myran, vil ikke ha det hun kaller en betongkoloss i området med vernede hus.

Foto: Svein H.Johnsen / NRK

Illustrasjon

Velforeningen mener disse byggene ikke hører hjemme i trehusbebyggelse.

Foto: Illustrasjon

Ingen betongkoloss

Daglig leder i Gamle Lundeveien 19 A/S, Tom Aamodt, avviser at de skal bygger en betongkoloss.

– For meg viker det som velforeninga ikke har korrekt informasjon, opplyser Aamodt til NRK.

Han mener at Lunde trenger en bebyggelse som gir en bærekraftig utvikling

– Ellers dør Lunde ut, mener Aamodt.

Aamodt sier selskapet har laget en ny plan over området. Den er tilrettelagt etter dagens krav og forskrifter.

– Kommunen sammen med de folkevalgte, har sagt, og gitt oss føringer vi har forholdt oss etter. Jeg har stor tro på at dette bygget sammen med resten av nybyggene på Lunde, vil løfte området i sin helhet, mener Aamodt.

Liker engasjementet

Leder av plan- og miljøutvalget i Søgne, Erling Terkelsen, liker at det er et stort engasjement omkring saken.

– Vi må sette pris på engasjementet som er her i bygda. Innbyggerne på Lunde har hatt folkemøte om dette tidligere, da var planene i startfasen. Nå er jo bankbygget for så vidt klar for endelig behandling i kommunestyret, sier Terkelsen.

– Forstår du at mange er bekymret for miljøet med vernede hus?

– Ja, jeg forstår det. Nå er det gjort en del med de gamle husene i gamle Lundevei. Men planen griper ikke inn i den gamle bebyggelsen, sier Terkelsen.