Folkeaksjon for sikker vei

Over 100 mennesker aksjonerte for gang- og sykkelsti langs E18 mellom Arendal og Tvedestrand.

Folkeaksjon for sikrere vei.
Foto: Benedikte Goa Ludvigsen / NRK

Aksjonen foregikk onsdag ettermiddag.

Tilsammen mangler seks kilometer sykkelsti på strekningen mellom sørlandsbyene.

Gjentatte ganger har politikere og vegvesen brukt av midler som egentlig var øremerket til gang og sykkelsti, på andre veiprosjekt i distriktet.

Beboerne i området har lenge kjempet for gang- og sykkelsti, uten at det har nyttet.

Onsdag ettermiddag stilte de krav om handling.

- Det er cirka 30 år siden vi første gangen begynte å snakke om dette på et foreldremøte, åpnet en frustrert aksjonsleder, Tore Moen, aksjonsmøtet med.

 

- Lei av svada

- Det som er vesentlig her, er at vi i 30 år ikke har kunnet gå å besøke naboene, fordi veiene er for farlige, forteller Moen.

I går kunne Moen levere 280 underskrifter til representanter fra Trygg Trafikk og Statens vegvesen, samt kommune- og fylkespolitikere.

- Oppmøtet her er topp, men det som er beklagelig er at de svarene vi får er svada, som vi har vært vant til å høre. Så i neste omgang må vi nok aksjonere igjen, forteller Moen.

- Jeg tror ikke at vi får denne gang- og sykkelstien fra 2009, fordi det vil alltid være noe som er mer verdt, legger han oppgitt til.

 

Skjer neppe før i 2010

I budsjettet for 2009 er det bevilget 14 millioner kroner til gang- og sykkelsti. Men det blir det sannsynligvis ikke noe av.

- Det er fordi prosjektene er blitt dyrere og pakken ikke strekker så langt, og at vi har valgt å prioritere disse midtdelerne som redder liv, opplyser assisterende distriktsjef i Aust-Agder vegvesen, Erling Jonassen.

Jonassen tror ikke det blir gang- og sykkelsti på strekningen før i 2010.

- Ja, hvis ikke vi er så heldige at det presset fra denne aksjonen kan føre til ekstra midler. Det hadde vært kjempefint. Da skal vi gjerne bygge veien, forteller han.