Følg TV-sendingen direkte kl. 18.45

TV-sendinga fra