NRK Meny
Normal

Føler seg sviktet av sykehusledelsen

Ansattrepresentant i styret ved Sørlandet Sykehus, Liv Hellen Rafoss, reagerer kraftig på måten sykehusledelsen har håndtert bekymringer for kvaliteten ved ortopedisk avdeling på sykehuset. I dag er det nytt møte om saken.

Ansattrepresentant i styret ved Sørlandet Sykehus, Liv Hellen Rafoss, reagerer kraftig på måten sykehusledelsen har håndtert bekymringer for kvaliteten ved ortopedisk avdeling på sykehuset. I dag er det nytt møte om saken.

Liv Hellen Skjold Rafoss

Liv Hellen Rafoss er skuffet over ledelsen ved Sørlandet sykehus.

Foto: Svein Sundsdal

Onsdag fortalte NRK om høringsuttalelser fra Kristiansand som pekte på manglende kirurgisk kunnskap ved ortopedisk avdeling. Klinikksjef Geir Bøhler sa da at sykehuset skal granske alle bruddbehandlinger med avvik ved de ortopediske avdelingene de siste to årene.

Utgangspunktet for gjennomgangen var fire ortopediske operasjoner som ifølge Bøhler er utført ved sykehuset i Flekkefjord.

Liten tillit

Torsdag hadde sykehuset styremøte der blant annet denne saken ble tatt opp. Ansattansvarlig Rafoss reagerte kraftig på hvordan ledelsen i Kristiansand har håndtert bekymringen for kvaliteten ved ortopedisk avdeling på sykehuset.

Geir Bøhler

Klinikksjef Geir Bøhler ønsker ikke å kommentere kritikken fra Grafoss.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen

– Vi i Flekkefjord håper at ledelsen i fremtiden ønsker oss mer vel, sier Rafoss til NRK.no.

Det Rafoss er mest kritisk til er hvordan ledelsen har tillatt kritikk mot Flekkefjord for ting hun mener de har gjort helt etter boken.

– I alle operasjoner hvor ting er blitt gjort galt, har vi rapportert inn med avviksmeldinger, slik som vi skal gjøre. Det er også slik at pasienter har kommet til Flekkefjord for reoperasjon fordi det er blitt gjort feil i Kristiansand, hevder hun.

– Jeg reagerer på at man bruker Flekkefjord som et eksempel, når samme type feil blir gjort også i Kristiansand, forklarer hun.

Tillater angrep

Ansattrepresentant Rafoss føler at ledelsen i Kristiansand tillater angrep mot Flekkefjord sykehus.

– Ledelsen har for eksempel latt to høringsuttalelser gå sin gang, etter fristen for høringer var gått ut. Dette er to høringer som svartmaler Flekkefjord og som vi opplever som angrep på vårt sykehus.

Rafoss sier de ansatte i Flekkefjord er skuffet.

– Det råder stor fortvilelse i gangene hos oss. Vi vet at vi er like flinke som Kristiansand, og vi er stolte av å være en del av Sørlandet sykehus. Vi erkjenner at vi trenger Kristiansand, men slike angrep vil vi ikke finne oss i, sier en engasjert Rafoss.

Hun var godt forberedt, og fremmet kritikken i ti skrevne punkter.

Besøker Flekkefjord

Fredag var klinikksjef Geir Bøhler og sykehusdirektør Jan Roger Olsen på besøk ved Flekkefjord sykehus.

– Både Bøhler og Olsen kommer for å besøke de ansatte og de tillitsvalgte. Jeg håper at det kan hjelpe på situasjonen, sier Rafoss.

Da NRK kontaktet møtte Bøhler på sykehuset i Flekkefjord var han klar i sin tale.

– Etter å ha snakket med de ansatte på sykehuset, forstår jeg deres frustrasjon og hvorfor de er fortvilet.

Han er fornøyd med dagens møter.

– Det var tre konstruktive, og intensive møter, sier Bøhler.