Hopp til innhold

Nærvær gav nedgang i sykefravær

Fokus på nærvær i stedet for fravær har vært en suksessfaktor for barnehagene i Songdalen kommune. Det har ført til en kraftig nedgang i sykefraværet.

Barnehageansatte Songdalen

Enhetsledere og rådgivere i de kommunale barnehagene i Songdalen gleder seg over at færre er borte fra jobb.

Foto: Kjell Pedersen / NRK

Barnehageansatte Songdalen

Enhetsledere i kommunale barnehager i Songdalen (bak fra venstre) Nina Bentsen, Sylvi Sunde og Gry Eike. Monika Ommundsen foran.

Foto: Kjell Pedersen / NRK

– Bare det å snu det så blir det plutselig noe positivt vi snakker om, sier enhetsleder Gry Eike ved Tunballen barnehage.

– Og det har spredt seg ut i hele personalgruppa. Jeg tror de ansatte ser at det er viktig at du kommer på jobb. For hvis ikke du er der, så blir ikke det vi hadde tenkt gjort, sier hun til NRK.

Sykefraværet kraftig redusert

Fra et sykefravær på 12,5 prosent i 2011 har et såkalt verdiprosjekt redusert sykefraværet til åtte prosent.

Ansattes involvering i prosjektet har vært gull verdt for å redusere det høye sykefraværet i barnehagene i Songdalen.

– Vi har satt veldig mye fokus på det som har betydning for at folk faktisk kommer på jobb, sier enhetsleder Monika Ommundsen i Eventyrveien barnehage.

– Hvis du våkner en morgen og ikke er helt i form. Hva skal da til for at du kommer på jobb, sier hun.

Lederne for barnehagene i Songdalen får støtte fra forskerhold.

Trond Stalsberg Mydland i Agderforskning har fulgt prosjektet tett.

Han sier det viktigste grepet som er tatt er oppmerksomheten rundt nærvær og ikke fravær.

– Da får man også muligheten til å jobbe med nærværsfaktorer på en annen måte enn å ta det i ettertid, sier han.

Jeg tror de ansatte ser at det er viktig at du kommer på jobb. For hvis ikke du er der, så blir ikke det vi hadde tenkt gjort

enhetsleder ved Tunballen barnehage, Gry Eike

Nina Bentsen, enhetsleder i Birkelid barnehage, sier ansatte har fått en annen holdning til fravær.

– De har fått en annen holdning til det de også. Selv om de føler seg litt halvsyke så tenker de at de faktisk er viktige, sier hun.

– De sier det er viktig at jeg kommer, sier hun.

Nedgang ga IA-pris

Nedgangen i sykefraværet i barnehagene i Songdalen har nylig ført til at de har fått årets IA-pris for offentlige virksomheter i Vest-Agder.

Og initiativet til at de skulle vinne denne kåringen kom fra de ansatte selv, sier Monika Ommundsen.

– De mente vi hadde en arbeidsplass som burde hedres fordi vi har en god arbeidsplass.

– Vi tar godt vare på hverandre, er rause med hverandre, og ønsker hverandre på jobb, sier hun.