NRK Meny
Normal

Flyktninger liker Vegårshei

I Vegårshei har ni av ti flyktninger som har kommet siden 2000 blitt boende. Nå vil myndighetene lære av bygda.

Kjetil Torp
Foto: Vegårshei kommune

Torsdag kommer sjefen for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til kommunen i dag for å lære av Vegårsheimodellen.

Det bor flyktninger i tjue husstander, som er en høy andel av et befolkningstall på 1850, sier enhetssjef i Vegårshei kommune, Kjetil Torp. Han mener arbeid og bolig er viktig for at vi alle skal trives.

Husbanken hjelper

Kommunevåpen Vegårshei

Satsingen i Vegårshei har ført til at så å si halvparten av flyktningene har sin egen bolig. Og boligene er ikke plassert i klynger, men spredt ut over sentrumsomårdene på Myra og Ubergsmoen.

Torp sier dette er kommet i stand i nært samarbeid med Husbanken som bidratt med lån og tilskudd til oppføring av boligene.

Må binde seg i tjue år

Flyktningene går inn som leietakere, og overtar etter hvert både lån og tilskudd. Men de må binde seg til huset i minst tjue år. Flytter de før det, må flyktningene innfri tilskuddet.

- Det er en veldig god måte å binde flyktninger som i utgangspunktet er rastløse og har problemer med å slå seg til ro. Dette er både gulrot og ris bak speilet. og her har det fungert veldig godt, sier Torp

Interesse i hele landet

Osmund Kaldheim, er leder av Integtrerings- og mangfoldsdirektoratet. I dag kommer han til Vegårshei for å se nærmere på modellen. Kaldheim sier de mindre kommunene er ryggraden i integreringsarbeidet og understreker at den løsningen som Vegårshei har fått til sammen med Husbanken er det stor interesse for over hele landet.