Flyktninger i Grimstad får skolegang og jobb

I Grimstad lykkes myndighetene i stor grad med å integrere flyktninger i samfunnslivet, enten i skole eller arbeid. Streng disiplin og målrettet språkarbeid er en del av oppskriften.

Grimstads flyktninger får i stor grad jobb og utdanning etter endt introduksjonsprogram

Grimstadflyktninger

Grimstadflyktninger

Samia Abedala (t.v.) går på skole for å bli sykepleier. Hun følger NAV Grimstads introduksjonsprogram.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Grimstad ligger på topp i Agder når det gjelder å få flyktninger ut i arbeid eller i et utdanningsløp etter endt introduksjonsprogram. I Grimstad hadde 75,5 % av flyktningene fått arbeid eller utdanning direkte etter avsluttet program i 2011. I 2012 var resultatet 68 %. Tilsvarende tall for Arendal var i 2011 27,5 %, mens det i 2012 var 30 %. Landsgjennomsnittet lå på 47% begge disse årene.

Disiplin

– Mye av hemmeligheten bak vår suksess skyldes streng oppfølging på områder som språk, oppmøte, kulturforståelse og krav om å følge norske arbeidslivsrutiner. Det sier veileder i NAV Grimstad, Elisabeth Lehland. Hun forteller også at det ligger an til andelen flyktninger i sørlandskommunen som får jobb eller studier blir enda større i år.

Godt samarbeid

Ved matvaregrossisten ASKO AS i Lillesand er hver fjerde arbeidstaker innvandrer. Mange av dem har kommet som flyktninger, gjerne gjennom NAVs introduksjonsprogram. – NAV Grimstad og ASKO har samarbeidet lenge om dette, og vi har tillit til hverandre. Dermed vet NAV hva vi trenger, og vi kan tilrettelegge for det, sier avdelingsleder ved ASKO AS, Even Ilebekk.

Trenger arbeidsfolk

Bedriften er avhengig av innvandrere i arbeidsstokken. – Uten en stor del innvandrere, hadde det nesten ikke gått, sier administrerende direktør i samme bedrift, Peder Syrdalen. – Dessuten er vi svært fornøyd med innsatsen deres, legger han til.

Eritreiske Simon Haileab har deltatt i introduksjonsprogrammet til NAV Grimstad i ett år. Han jobber på ASKO to ganger i uka, i tillegg til at han tar skolegang. Han har tatt truckførersertifikat gjennom NAV. – Jeg håper jeg kan få fast jobb her som truckfører i framtida. Jeg må bare øve litt mer først, smiler han. Og forsikrer om at han trives i jobben.