Flygerutdanning til Sørlandet?

Luftfartshøyskole Sør har søkt om å starte flygerutdanning på Sørlandet. Viktig møte neste fredag.

LN-WFA, et av Widerøes fly av typen Dash-8-300.
Foto: Jan Gulliksen / NRK

Evje- og Hornnes kommune og Froland kommune har innkalt politikere og sentrale næringslivsfolk for å diskutere planene om en mulig flygerutdanning i landsdelen.

Også representanter fra sentrale flyselskap er invitert til å delta på møtet.

Søknad om en flyverutdanning er til behandling hos sentrale myndigheter.

Søknad sendt

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT, har mottatt søknad fra Luftfartshøyskole Sør om å etablere en pilotutdanning på høgskolenivå. Det sier Dorte Birk ved NOKUT til NRK Sørlandet.

NOKUT mangler noen opplysninger og har bedt søkerne om mer informasjon, sier Birk.

Et eget utvalg i NOKUT vil så vurdere søknaden.

Agderfly sentralt

Agderfly står sentralt i arbeidet med å få en slik utdanning lagt til landsdelen. Dersom søknaden blir godkjent kan Sørlandet få Norges eneste flyverutdanning på høgskolenivå.

Høgskoleutdanning

Hensikten med møtet på Evje neste fredag er å orientere om planene for å etablere en slik flyverutdanning i landsdelen. 

Målet er å skape en felles plattform for videre arbeid med prosjektet slik at landsdelen kan stå sammen om dette.

Det sier rådmann i Froland kommune Jens Kr. Morken som ikke ønsker å si mer om planene og møtet før senere.

Møtet skal være fredag 30. mars i kommunestyresalen på Evjemoen.