Flybussen får rullestol-kritikk

Samferdselssjefen i Vest-Agder har fått flere klager på at flybussen mellom Kristiansand og Kjevik ikke er tilpasset rullestolbrukere. Nå krever han svar fra busselskapet.

Flybussen Kjevik

Haga Buss har tre ulike busser som går i trafikk mellom Kristiansand lufthavn Kjevik og Kristiansand sentrum.

Foto: Frans Kjetså / NRK

Rådet for funksjonshemmede i Kristiansand mener selskapet som driver flybussen bryter reglene som er satt av samferdselsmyndighetene.

Bussene er ikke tilgjengelige for rullestolbrukere og funksjonshemmede, og rådet mener dette er diskriminerende og et brudd på forutsetningene for tildeling av løyve.

Nå har saken havnet på bordet til samferdselssjefen i Vest-Agder.

Krever flere svar

Vidar Ose

Samferdselssjef Vidar Ose krever flere svar fra selskapet som driver flybussen mellom Kristiansand og Kjevik.

Foto: NRK

Samferdselssjef Vidar Ose sier til NRK at han nå krever en redegjørelse fra Haga Buss Kristiansand som har drevet flybussen siden 2009.

«I saken om tildeling av ruteløyve opplyste selskapet at personer med nedsatt funksjonsevne kunne få reservert egne seter, ekstra støtte, informasjon og assistanse. Dette var et av vilkårene for å få tildelt løyve. Ut ifra klagene ser det ut til at dette ikke er tilfelle», skriver samferdselssjefen til busselskapet.

Han ønsker også informasjon om kvaliteten på bussene, tilgjengelighet for passasjerer med barnevogner og spesielle behov, forholdet til rullestolbrukere og andre med nedsatt funksjonsevne, samt opplysninger om når bussene sist gjennomgikk rutinekontroll.

Ikke tilpasset for rullestol

Daglig leder i busselskapet Amanjot Rihal sier til NRK at flybussene ikke har rullestolheis.

– Vi har aldri fått kritikk for dette og vi har svært få busspassasjerer i rullestol. Skal vi kjøpe ny buss med heis for rullestol vil det koste cirka 2–3 millioner kroner. Dette vil ikke være lønnsomt i forhold til inntektsgrunnlaget, sier han.

Rihal sier mange busselskaper har prøvd å få til lønnsom drift av flybussen uten å lykkes.

– Det er ikke mulig å tjene penger på dette tilbudet. Mange har gitt opp før oss. Vi får heller ingen offentlig støtte til driften, sier han.

Rihal sier alle bussene er EU-godkjente og tilfredsstiller alle tekniske krav.

Vurderer nye løyver

Samferdselssjefen varsler nå at man vil vurdere å lyse ut flere ruteløyver for flybussen for å øke konkurransen og kvaliteten på tilbudet.

Amanjot Rihal er positiv til økt konkurranse.

– Det er topp at man vil lyse ut flere løyver, men jeg tror ikke mange selskaper vil satse på dette. Jeg tror vi bare må være glad for at det i det hele tatt finnes et flybusstilbud i Kristiansand, avslutter han.