Fløy farlig nær høyspentledninger

I forbindelse med feilretting under strømbruddene på Sørlandet i vinter oppsto det to alvorlige nestenulykker med helikopter, ifølge en ny rapport fra Agder Energi Nett. I begge tilfellene var pilotene nær ved å treffe høyspentledninger.