NRK Meny
Normal

Flest blir smittet av HIV i utlandet

3 av 4 nyoppdagede HIV-tilfeller på Agder de siste årene er påvist hos nordmenn som har vært på utenlandsferie og blant innvandrere i landsdelen, viser en oversikt fra fylkeslegen.

HIV og Aids

Flertallet av dem som blir påvist hivpositive i Norge har blitt smittet etter heteroseksuell aktivitet, ifølge helsemyndighetene.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Kristian Hagestad

Fylkeslege Kristian Hagestad sier antallet hivsmittede på Sørlandet er håndterbart for helsetjenesten.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Siden 2001 har 158 personer i Agder-fylkene fått påvist smitte av humant immunsviktvirus (HIV), 112 i Vest-Agder og 46 i Aust-Agder.

Fylkeslege Kristian Hagestad i Vest-Agder sier til NRK at de aller fleste er smittet ved heterofil sex.

– Flertallet av dem som blir påvist hivpositive i Norge er blitt smittet heteroseksuelt, og en betydelig del av de er smittet før de kom til Norge, altså som flyktninger, asylsøkere eller innvandrere, sier Hagestad.

Han mener antallet hivsmittede er på et håndterbart nivå for helsetjenesten i Vest-Agder.

– Ideelt sett skulle vi ønske at vi ikke hadde nye tilfeller av hiv. Men når vi ser på sammenhengen av det vi har på Agder og det vi har i Norge, så er nivået i Agder-fylkene på et greit håndterbart nivå, sier han.

Ikke overraskende

Preben Aavitsland

Smittevernlege i Arendal, Preben Aavitsland, er ikke overrasket over at flest blir smittet i utlandet.

Foto: Terje Christiansen / NRK

I Arendal har 22 personer fått påvist hivsmitte de siste 13 årene.

16 av disse er innvandrere og seks er norskfødte, viser oversikten.

Smittevernlege i Arendal, Preben Aavitsland, er ikke overrasket over at flest blir smittet i utlandet.

– Mesteparten av hivsmitten her i landet skjer i utlandet og det er nordmenn som reiser til for eksempel Thailand og blir smittet. Også er det utenlandsfødte som innvandrer til Norge og har med seg smitten, sier han.

Bekymret for homofile menn

Dagfinn Haarr

Smittevernoverlege Dagfinn Haarr sier det er lav smitterisiko for hiv i rusmiljøene.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Smittevernoverlege i Kristiansand, Dagfinn Haarr, sier han er glad for at det er forholdsvis få hivsmittede i Agder-fylkene.

Selv om de fleste smittede er heterofile, er han likevel mest bekymret for hivsmitte i gruppen med menn som har ubeskyttet sex med andre menn.

– Bekymringen er absolutt knyttet til dem fordi de viser en såpass ansvarsløs adferd. Og det har jo vist seg litt rundt i verden også. Det finnes nå meget effektive medikamenter for å holde HIV-viruset i sjakk, og da er det nok mange som tenker at det ikke er så farlig å bli smittet, fordi man kan ta piller. Da spør jeg meg om de virkelig har tenkt nøye over at de må ta piller med bivirkninger resten av livet, sier Haarr.

Mindre smitterisiko i rusmiljøene

Tidligere var det stor bekymring for hivsmitte i rusmiljøene, men faren for å bli smittet i disse miljøene er nå veldig lav, ifølge Haarr, som har jobbet tett på rusmiljøet og rusmisbrukere i mange år.

– Og det skyldes faktisk at sprøytenarkomane tok veldig mye tak i dette problemet selv på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Og det betyr at antallet som er virusutskillere i miljøet er såpass lite at du skal ha forferdelig uflaks hvis du bytter sprøyte med en som er hivpositiv og som ikke er under behandling, sier han.

Selv om tallene på hivsmittede er lave, medisiner til behandling er gode og smittefaren liten, så er det ingen grunn til å la være å informere om smittefaren for folk som reiser til utlandet, mener Haarr.

– Det er en marsjordre til oss som driver med reisevaksinasjon at vi ikke må slutte å diskutere disse tingene med dem som reiser ut, sier han.