NRK Meny
Normal

Flest alvorlige sykkelulykker i sør og øst

Antall hardt skadde og drepte syklister utmerker seg i sør og vest. Det viser en rapport fra Statens vegvesen.

Sykkel påkjørt av bil

Flere blir skadet i sør og øst enn ellers i landet i slike ulykker (arkivfoto).

Foto: Tipser

Rapporten tar for seg sykkelulykker i perioden 2005–2012. Den viser blant annet at selv om Region Sør bare har halvparten så mange sykkelulykker som Region Øst, er antall drepte syklister det samme.

71 syklister mistet livet

I både Region Øst og Region Sør har 23 syklister mistet livet fra 2005–2012.

– Det er ofte tilfeldigheter som avgjør om en person blir hardt skadd eller drept i en sykkelulykke, for eksempel alder og helsetilstand.

– Derfor er det fornuftig å se på summen av hardt skadde og drepte, og ikke bare fokusere på antall drepte når man sammenlikner statistikk, sier Anette Krekling i Statens vegvesen. Hun har vært med på å utarbeide rapporten.

(Artikkelen fortsetter under grafikken.)

Statistikk sykkelulykker

Grafene viser antall hardt skadde og drepte syklister fordelt på regioner i perioden 2005–2012. Kilde: Statens vegvesen

Krekling påpeker at dette er små tall i statistisk sammenheng.

– Tallene kan være et resultat av tilfeldige variasjoner, sier hun og presiserer at årsakene knyttet til forskjeller mellom regionene, ikke har blitt undersøkt i arbeidet med denne rapporten.

På landsbasis har 71 syklister mistet livet i samme periode.

LES OGSÅ: Syklistene har oftest skyld i ulykkene selv
LES OGSÅ: Vil ha fartsgrense for syklister

Flest hardt skadde i øst og sør

Region Øst og Region Sør har også flest hardt skadde syklister. Region Øst hadde 212 hardt skadde syklister. Region Sør hadde 117.

På landsbasis har 504 syklister blitt hardt skadd, mens 4605 syklister har fått lettere skader.

Krekling sier at det er mange forskjellige årsaker til at slike ulykker skjer.

– Vi har sett at sikthindringer og da særlig vegetasjon, går igjen i svært mange ulykker. Kombinasjon av dårlig sikt og uklare vikepliktsforhold er kritisk mange steder. Siktbegrensninger og store kjøretøy utgjør en stor risiko for trafikanter. Mange fotgjengere og syklister er ikke klar over dette og tror de blir sett.

– Flere av ulykkene har skjedd i forbindelse med anleggsarbeid, herunder flere ulykker hvor blindsoner på store kjøretøy var medvirkende. Dårlig og lite sammenhengende system for syklende går igjen, noe vi tror henger tett sammen med uforutsigbar atferd hos syklister.

I perioden rapporten tar for seg, utgjør sykkelulykker 9 prosent av alle registrerte trafikkulykker. 7 prosent av alle hardt skadde og drepte, er syklister.

Rapporten er utarbeidet for å få bedre kunnskap om hvordan og hvorfor de alvorligste ulykkene med sykkel oppstår.