NRK Meny
Normal

Flertallet sier nei til sammenslåing

Innbyggerne i de åtte kommunene i Østre Agder sier nei til en storkommune i regionen. Men ordførerne holder døra åpen for samtaler med naboene.

Ove Gundersen

Ove Gundersen (KrF) er ordfører i Froland hvor folk er mest negative til å slå seg sammen med andre kommuner.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det er TNS Gallup som har utført undersøkelsen.

4370 personer er spurt i de åtte kommunene.

Risør mest positiv

I Risør var holdningen 50/50 til kommunesammenslåing.

Per Kristian Lunden

Per Kristian Lunden (Ap) er ordfører i Risør og leder av Østre Agder-samarbeidet.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ordfører Per Kristian Lunden (Ap) hadde ventet et slikt resultat.

– Nesten 75 prosent i vår kommune ønsker en sammenslåing med Gjerstad hvis vi skal slå oss sammen med noen. Og langt flere i Tvedestrand trekker mot Risør enn mot Arendal.

Hvordan tolker du signalet?

– Jeg ser det som åpent, og vi må utrede og informere mer. Før sommeren skal bystyret ta en beslutning.

Men når det gjelder det store spørsmålet om å slå sammen alle kommunene i Østre Agder, så fikk dere en klar melding?

– Det var veldig tydelig at de fleste mener at en storkommune blir for omfattende. Men vi vil også utrede den muligheten, for vi ser Arendal som en vekstkraft. Men vi ser også at veldig få i Arendal ønsker å slå seg sammen med andre, sier Lunden.

Robert Cornels Nordli

Ordfører Robert Cornels Nordli (Ap) styrer Arendal hvor 55 prosent var mot sammenslåing.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ordfører Robert Cornels Nordli (Ap), konstaterer at det foreløpig er en hovedvekt mot kommunesammenslåing i Arendal. 37 prosent var for, mens 55 prosent var mot.

– Bystyret i Arendal har vedtatt at vi skal ha kontakt med formannskapet i Tvedestrand. Vi skal også ha kontakt med Grimstad og Froland, sier Nordli.

I Tvedestrand var 48 prosent for og 45 mot sammenslåing.

Jan Dukene

Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand (TTL)

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Det viser seg i alle kommuner at svært få ønsker en stor kommune, sier ordfører Jan Dukene (TTL). Hos oss ønsket de fleste Vegårshei/Risør. Flertallet av dem som var for sammenslåing, ønsker seg til Arendal. De som var mot, vil den andre veien. Vi må jobbe videre, vi har en lang vei å gå, sier Dukene.

Grimstad med døra på gløtt

Ordføreren i Grimstad, Kjetil Glimsdal (KrF), er ikke overrasket over at undersøkelsen viser et klart flertall mot sammenslåing i Grimstad.

– Kommunestyret har vedtatt at vi ikke ønsker å gå i dialog med andre kommuner nå. Men vi må allikevel se hva som skjer øst for oss, og hva som skjer i kristiansandsregionen.

Mange er spente på hva Grimstad gjør.

– Jeg er for at Grimstad skal bestå som egen kommune nå. Men samtidig må vi se hva som skjer rundt oss, og hvilke oppgaver som legges på kommunene. En viss åpning er det. Vi har ikke tenkt å lukke oss helt inne, sier Glimsdal.

Froland avventer inntektssystemet

I Froland var hele 86 prosent mot en sammenslåing. Bare 11 prosent var positive.

Ordfører Ove Gundersen (KrF) er ikke overrasket.

Det blir ikke noen kommunesammenslåing på dere?

– Hvordan de ytre rammebetingelser blir, kan bli avgjørende. Men i utgangspunktet vil Froland ikke slå seg sammen med noen. Vi har hatt samtaler med Åmli fra i sommer, og avventer det nye inntektssystemet som skal til høring i november. Så vil vi ta opp samtalene på det grunnlaget, sier Gundersen.

Joakim Wold Nylen

Joakim Wold Nylen presenterte tallene fra TNS Gallup.

Foto: Svein Sundsdal / NRK