NRK Meny
Normal

Utbyggerne vant fosseslaget

Kommunestyret i Evje og Hornnes har sagt ja til utbygging av Fennefossen.

Video FENNEFOSS-090410Y-SL-175233-SI_SL.mp4

Første avgjørelse er falt i slaget om Fennesfossen. En fullsatt kommunestyresal fulgte debatten for og imot utbyggingen i formiddag. Resultatet av avstemningen var klar.

Med hele 14 mot sju stemmer ga kommunestyret sin tilslutning til at Agder Energi kan bygge ut fossen.

Hør fra Fennefoss-debatten

Sterkt engasjement

Kraftutbyggingen har skapt stort engasjement blant kommunens innbyggere. Forkjemperne har argumentert med at utbyggingen vil gi viktige inntekter til kommunekassa. Mens motstanderne av kraftutbyggingen mener området heller bør brukes til rekreasjon og turisme.

Totalt har det blitt samlet inn rundt 1100 underskrifter fra innbyggere i Evje og Hornnes. I tillegg har 46 næringsdrivende gått sammen mot utbygging. Det er fordi de mener at området som ligger kun en halv kilometer sør for Evje sentrum, kan utnyttes på en annen måte som kan styrke handelsnæringem i sentrum.

Siste ord ikke sagt

Det er fortsatt håp for aksjonistene mot utbygging. Det er Olje- og Energidepartementet sammen med Norges vassdrags- og energidirektorat som i siste instans avgjør om energiselskapet får utnytte fossefallet. Når en endelig avgjørelse kommer, er foreløpig uklart.

Fennefossen utbygget. Grafikk

Slik vil kraftstasjonen ved Otra se ut dersom Agder Energi får gjennomslag i departementet for utbygging av Fennefossen.