NRK Meny
Normal

- Vi må forsvare oss

Det sier leder av havnestyret. I kveld fikk han politisk støtte til å anke Fjord Line-dommen.

Terje Frigstad

Leder av havnestyret, Terje Frigstad (Høyre) orienterte om anke-vedtaket.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Forslaget fra Vidar Kleppe om ikke å anke dommen falt med 23 mot 30 stemmer.

Kleppe ville at bystyret skulle stoppe anken fordi dommen mot Kristiansand Havn er så klar, og at det er bedre å bruke pengene på annet. Men forslaget ble altså nedstemt.

Dermed blir Fjord Line-dommen anket.

LES: Knusende dom mot havna

Mener angrepet må forsvares

Dommen i tingretten slo klart fast at havna ikke har hatt rett til å nekte Fjord Line å seile mellom Kristiansand og Danmark bare om sommeren. Leder av havnestyret, Terje Frigstad, brukte krigsbegrep da han orienterte politikerne om hvorfor de burde slutte opp om styrets vedtak om å anke dommen .

– Fjord Line gikk til angrep på oss. Da må vi forsvare oss, og anke dommen i tingretten. Dette er en alvorlig prinsippiell sak for oss. Vi må vite hvilke handlingsrom vi har i framtiden når vi skal ta store strategiske beslutninger, sa Frigstad.

Små marginer

Før kveldens bystyremøte var det helt åpent om havnestyret ville få politisk ryggdekning for vedtaket .

Marginene for eller i mot anke var små. Det var klart at Arbeiderpartiet og Høyre trolig ville støtte havnestyret, men lite sannsynlig at KrF ville anke avgjørelsen fra tingretten. Mye tydet på at småpartienes standpunkt vil være avgjørende . Flere av disse partiene ville se an debatten før de bestemte seg.

Noen må ta regninga

Dommen i tingretten gjør det klart at Fjord Line har krav på erstatning for tapte inntekter. Hvor mye er usikkert, men det er antydet at havna må ut med beløp fra et titalls - 150 millioner.

Spørsmålet om hvem som til syvende og sist sitter igjen med sluttregninga - havna, kommunen eller kristiansanderne - er en viktig årsak til at saken i kveld ble plassert på bystyrets bord.

LES: Bystyret må ta anke-avgjørelsen