NRK Meny
Normal

Flere vil jakte på sel

Selbestanden langs sørlandskysten vokser og flere søker om å få jakte på sel.

Seljakt i Fredrikstad

Flere har i år søkt om å felle sel. Likevel forventes det ikke den store jakten. (Foto fra seljakt i Fredrikstad).

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

– Så langt i år har vi fått åtte søknader og de har alle fått tillatelse til å jakte, sier Bård Andreas Larsen, rådgiver i viltforvaltningen i Vest-Agder.

Selartene det kan jaktes på er grønlandssel og gråsel. Det er fortsatt ikke lov å drive jakt på steinkobbe.

I fjor var det tre som fikk tillatelse til å drive jakt på sel i Vest-Agder. Ifølge Larsen er interessen for seljakt økende, likevel tror han ikke det blir noen omfattende seljakt.

– Nei, det blir ingen omfattende jakt. I Vest-Agder kan det kun jaktes fra Lista og vestover.

Fangsrapportene tyder heller ikke på særlig omfattende jakt.

– Så langt i år har vi ikke fått rapport om noen felte seler, og i fjor ble det bare felt ett dyr, så det er ikke det store omfanget.

Ser flere sel

Samtidig tyder alt på at selbestanden på sørlandskysten er økende.

– Basert på tilbakemeldinger fra de som jakter og fra fiskere kan ting tyde på at selbestanden øker her i sør. De sier at de ser mer sel og at de ønsker det skal felles mer sel, sier Larsen.

Torstein Johannessen i Farsund er en av dem som har fått jakttillatelse på sel.

– Det hadde vært greit å redusere selbestanden noe. For de tar veldig mye blege. Du kan si det sånn at dersom du ser en sel, så er det som regel blege i nærheten, sier Johannessen.