Frykter ny bølge med ungdomskriminelle

89 personer under 15 år var i Konfliktrådet i Agder i fjor. Det er ingen andre Konfliktråd i Norge som har flere saker i denne aldersgruppen.

Helge Bie Riber i konfliktrdået

Helge Bie Riber (t.v.) er leder av Konfliktrådet i Agder. Her sammen med ungdomskoordinator John Kjetil Støle i møte med en ungdom i Konfliktrådet i juni.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Lederen av Konfliktrådet i Agder er overrasket over tallene, og kan ikke forklare hvorfor så mange unge er i konfliktrådet.

– Det overrasker meg at vi ligger i Norgestoppen. Jeg har ikke noen forklaring på det, men det kan tenkes at vi har hatt flere grupper som har vært inne sammen etter å ha utført skadeverk eller lignende i fellesskap, sier Riber.

– Bekymringsverdig

I flere år på rad har de lagt merke til at ungdom mellom 15 og 18 år begår færre straffbare handlinger.

– Ungdommene i den aldersgruppa blir mer og mer lovlydige. Når vi nå ser at stadig flere under 15 år havner hos oss er det bekymringsverdig. Vi håper ikke det er en ny bølge med ungdom som begår kriminalitet, sier Riber.

I 2011 ble blant annet 13 barnevernsungdommer helt nede i 14 års alderen anmeldt for over 600 lovbrudd, blant annet sju bussran.

15 ungdommer er dømt til ungdomsstraff som gjelder unge mellom 15–18 år som har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet.

Fengselsstraff erstattes av en plan som tilpasses den enkelte ungdom. Med en varighet opp til tre år må den domfelte forplikte seg til å oppfylle kravene i planen og han eller hun følges opp av ungdomskoordinatoren hos konfliktrådet samt et team med fagfolk fra ulike etater.

Voldssaker dominerte

Konfliktrådet i Agder har jevnt med sivile saker, mens antallet straffesaker har gått ned.

  • Slåsskamper, slag og spark er saker som oftest sendes til konfliktrådet i Agder. Tallene for 2014 viser at 76 saker eller 17 prosent av sakene omhandler vold. Det er på samme nivå som året før.
  • Naskesaker kommer like bak med 68 saker og det er også på nivå med de siste årene.
  • Andre tyverisaker er halvert og skadeverkssaker er redusert med 24 prosent. Mens mobbing, krenkelser og trusler er halvert fra 62 saker til 32.

Det samlede tallet på saker i konfliktrådet i Agder har gått ned fra 504 i 2013 til 444 i fjor og ligger på nivå med 2012.

Konfliktrådene på landsbasis har behandlet 7006 saker i løpet av 2014–en nedgang på 3,4 prosent. Voldssaker er den største kategorien også i 2014 med 1541 saker.