Hopp til innhold

Nytt prosjekt skal forebygge fallulykker

Forskere vil nå finne ut hvor og hvordan syklister og gående skader seg. På høy tid at det kartlegges, sier syklist Ida Marianne Egeberg.

Sykkel Grimstad, Ida Marianne Egeberg

Ida Marianne Egeberg er glad for at uhell og ulykker med gående og syklende skal registreres. Hun håper det fører til bedre forhold for myke trafikanter.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Dette byområdet er veldig krevende for både syklister og gående.

Ida Marianne Egeberg har akkurat satt fra seg sykkelen på en større parkeringsplass.

Vi er på utsiden av kjøpesenteret Odden i Grimstad sentrum.

Hun forteller at det fort kan skje ulykker i området, som hun mener er for dårlig tilrettelagt for myke trafikanter.

– Det har vært nære på for meg også noen ganger, selv om jeg er veldig forsiktig, sier hun.

Sykkel Grimstad

Områdene rundt kjøpesenteret Odden i Grimstad er dårlig tilrettelagt for myke trafikanter, mener Egeberg.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Har ført til endringer

I Agder, Bergen og Oslo har allerede prosjektet ReCyclist registrert flere hundre ulykker med sykkel og ulike typer sparkesykler.

Ved hjelp av et digitalt registreringsverktøy har folk markert hvor de har vært involvert i en ulykke, og hvordan ulykken skjedde.

På den måten har Transportøkonomisk institutt (TØI), sykehus og legevakt fått en unik oversikt over steder hvor det skjer mange ulykker.

I Kristiansand har rapportene ført til endringer for syklister blant annet på Bjørndalssletta.

I CyWalk vil forskerne i tillegg ha inn hendelser knyttet til fallulykker blant gående.

– På landsbasis er det veldig mange slike ulykker. Det er tusenvis som faller og skader seg, og vi vet lite om hvor ulykkene skjer. Og hvordan.

Torkel Bjørnskau

Forsker Torkel Bjørnskau ved Transportøkonomisk institutt sier mange gående og syklende får bruddskader og hodeskader etter fall.

Foto: Svein Erik Dahl

Det sier forsker og prosjektleder Torkel Bjørnskau ved TØI.

– Tusenvis som skader seg

Bare i Oslo registrerte legevakten over 6000 fotgjengere med skader etter fall på ett år.

– Det er mye bruddskader og hodeskader. Dette er ulykker som veldig ofte ikke registreres andre steder, så derfor vet vi lite om demm, sier Bjørnskau.

Ulykkene fører til masse sykefravær og masse plager.

Forskeren mener derfor det er viktig å få kartlagt ulykkesstedene for å se om det er noe som kan gjøres for å bedre sikkerheten der.

– Vi har allerede over 400 ulykker registrert siden vi startet 1. mai.

Den skadde melder fra

Bergen, Oslo, flere kommuner i Buskerud og Østfold, er med i CyWalk - i tillegg til Agder.

På sykehus og legevakter, henger det plakater og brosjyrer med informasjon om prosjektet og en QR-kode.

Maria Syvertsen, sykepleier og fagkoordinator ved legevakten i Arendal.

Sykepleier og fagkoordinator ved legevakten Arendal sier det skal være enkelt å registrere ulykker og uhell for myke trafikanter.

Foto: Miriam Grov / NRK

– Hvis ulykken er ute kan folk bare skanne QR-koden på mobilen på legevakten her. Da kommer man rett inn i en lenke med noen få spørsmål og et kart, forteller Maria Syvertsen.

– Der kan den skadde markere hvor ulykken har skjedd, legger hun til.

Syvertsen er sykepleier og fagkoordinator ved legevakten Arendal. I mai registrerte de 19 ulykker.

Statens vegvesen er også involvert i prosjektet.

– Og ut fra tilbakemeldingene kan de gjøre utbedringer dersom det er huller i veien eller andre utfordringer der, forteller Syvertsen.

Les også Nytt verktøy skal avsløre Norges verste ulykkessteder

Sparkesykkelulykke i Festningsgata i Kristiansand.

– På tide at det kommer

Ida Marianne Egeberg i Grimstad er svært glad for kartleggingen.

– Det er jo egentlig på tide. En rekke andre land, blant annet Danmark, er mye flinkere på dette enn oss, sier hun.

Egeberg håper dette kan føre til bedre forhold for myke trafikanter.

– Vi har sett noen gode eksempler. Blant annet en gangbro her i Grimstad som nå gir bedre forhold for syklister og gående.

null
Spiller nå
Mistenkt for tyveri 01:28
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 13 0,63 kr
Dyrest kl. 09 1,01 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
  • Dusje 4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,5 kr En vask
  • Varmeovn 1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jun 2023 – jun 2024
    + 4,9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5,2 %