- Dette er ikke akkurat gøy

Kjell Arne Leland i Lindesnes er én av bøndene som har har fått påvist blåtunge på gården sin.

Kjell Arne Leland

Bonde Kjell Arne Leland er spent på hva som vil skje med dyrene på gården. Også B-prøven viser at han har fått blåtunge til gården.

Foto: Odd Rømteland / NRK

- Det er ikke just det greieste, sier Leland.

Hans gård i Vigmostad i Lindesnes er én av de to gårdene i Vest-Agder, hvor det er påvist blåtunge. Han har ennå ikke merket noe særlig til sykdommen.

- Det er ikke noe å se på dyrene. Det var en stikkprøve på meieriet som slo ut. Det er påvist blåtunge i blodprøve, sier Leland.

Foreløpig vet han ikke hva sykdommen vil få å si for gården.

Forbud mot flytting

Mattilsynet iverksetter flere tiltak for å kartlegge den alvorlige dyresykdommen blåtunge, som rammer storfe og småfe.

Sykdommen ble i forrige uke funnet i besetninger på Lista og i Lindesnes .

Mattilsynet har blant annet opprettet en sperresone fra Songdalen i øst til Flekkefjord i vest.

Video nsps_upload_2009_2_23_18_48_33_266.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Oppretter sperresone mot smitte

Det er forbud mot å flytte både storfe og småfe inn og ut av denne sperresona, og innen sona.

Dessuten skal alle besetninger i dette området sjekkes for å få oversikt over utbredelsen av sykdommen. Blåtunge smitter ikke til mennesker.

Må vaksinere nå

Fylkesleder i Vest-Agder Bonde og Småbrukarlag, Hans Jørgen Snerling, sier de har vært forberedt på en spreding av sykdommen. Nå må man få vaksinert dyr så fort som mulig.

- Vi har vært forberedt på dette. Det var bare spørsmål om når det skulle komme, for det har vært stor utbredelse i Vest-Auropa de siste to årene, sier Snerling.

Han mener det økonomiske tapet ikke blir så stort i Norge, fordi dyrene nå må bli vaksinert for dette.

- Nå er det bare å komme i gang med vaksineringa så fort som mulig, så dyrene kan komme seg på beite til sommeren, sier Snerling.

Sperresone for bekjempelse av blåtunge

Dette er sperresona Mattilsynet har opprettet. Det er forbudt å flytte dyr både inn og ut av sona, og inne i sona. De røde feltene er gårdene der blåtunge er påvist.

Foto: © Veterinærinstituttet

Får ikke levere til slakt

Bonde Olav Anda på Lista er en del av et sameie med 119 melkekyr på båsen.

- Det er ikke noe gøy for oss bønder å høre at det er smittsomme husdyrsykdommer her, sier Anda.

Han skulle i dag ha levert 11 dyr til slakt, men det måtte vente, ettersom gården ligger innenfor sperresona. Nå vurderer han å vaksinere dyrene sine.

- Staten har jo kjøpt inn vaksine, så vi får se i løpet av uka om de vil anbefale oss å vaksinere for blåtunge, eller ikke, sier Anda.