NRK Meny
Normal

Flere Høyre-ordførere støtter reservasjonsrett

To Høyre-ordførere i Vest-Agder støtter Kristiansands ordfører Arvid Grundekjøn i spørsmålet om å la fastleger reservere seg mot å henvise til abort.

Ånen Werdal

Høyreordfører Ånen Werdal i Hægebostad støtter ordfører Arvid Grundekjøn i spørsmålet om reservasjonsrett.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

I en oversikt i VG i dag fremstår Grundekjøn som den eneste Høyre-ordføreren som sier ja til reservasjonsretten. Men han får følge av Richard Ivar Buch i Farsund og Ånen Werdal i Hægebostad.

Bakgrunnen for saken er at helseminister Bent Høie (H) har sendt ut et forslag om reservasjonsretten ut på høring.

8 for – 16 imot

Helseministeren ønsker å la det være opp til hver kommunene å avgjøre om fastlegene der skal få reservasjonsrett. Under regjeringsforhandlingene i høst ga Høyre etter for hardt press fra Kristelig Folkeparti for å la det bli mulig for leger å reservere seg mot å henvise til abort.

Et stort flertall av ordførerne i Aust- og Vest-Agder ønsker å nekte sine fastleger å reservere seg mot å henvise til abort. Av 24 ordførere som har svart på NRK-Sørlandets henvendelse, er det bare åtte som er positive til reservasjonsretten.

Støtter Grundekjøn

Arvid Grundekjøn (H) i Kristiansand er en av dem som vil at leger skal ha reservasjonsrett. Han ønsker ikke at noen skal tvinges til å henvise kvinner til abort.

Richard Ivar Buch

Farsundsordfører, Ivar Buch, støtter Grundekjøn.

Foto: Sigrid Tufteland / hoyre.no

Nå er det også klart at han får støtte av ordførerkollegene Richard Buch (H) i Farsund og Ånen Werdal (H) i Hægebostad.

Werdal sier at det er viktig at det blir kjent hvilke leger som ikke vil henvise til abort da dette kan bli et problem – særlig på små steder med bare en fastlege. Werdal sier det kan være et poeng å gi leger reservasjonsrett – for å beholde dyktige leger.

Støtte fra én Sp-ordfører

Oddmund Ljosland

Oddmund Ljosland (Sp) støtter Grundekjøn.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK
Janne Fardal Kristoffersen

Janne Fardal Kristoffersen (H) i Lindesnes ønsker ikke reservasjonsrett.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

De tre Høyreordførerne får støtte av én Senterpartiordfører og fire KrF-ordførere i Agder-fylkene.

I Åseral er spørsmålet svært aktuelt fordi en fastlege der har sagt at hun vil reservere seg mot å henvise til abort. Ordfører Oddmund Ljosland (Sp) sier at han går inn for reservasjonsretten.

– De fleste kommuner har flere leger, og det må også gå an å samarbeide med nabokommunene, sier Ljosland.

– Mange som ønsker abort, vil trolig forholde seg direkte til sykehuset i en slik situasjon. For meg er det grunnleggende at den enkelte ikke blir tvunget til å handle mot sin overbevisning. Samtidig må det finnes ordninger som gjør at lovlig fattede vedtak kan følges opp – slik at den det gjelder får tilbud uavhengig av hvor en bor, sier Åseralsordføreren.

Helst hadde han sett at spørsmålet om reservasjonsrett ikke hadde blitt delegert ned i kommunene, men blitt bestemt sentralt.

Dype samvittighetsspørsmål

Ikke overraskende er alle fire KrF-ordførerne i Agder-fylkene for reservasjonsretten.

– Dette handler om dype samvittighetsspørsmål, sier ordfører i Vegårshei, Kjetil Torp.

Høyre delt

Fem av åtte Høyreordførere som NRK Sørlandet har vært i kontakt med, vil stemme imot reservasjonsretten dersom det blir opp til kommunene å avgjøre spørsmålet.

Ordfører Janne Fardal Kristoffersen i Lindesnes er en av dem. Men hun understreker at dette ikke har vært drøftet i kommunestyret ennå.

– Jeg ønsker meg ikke en mengde leger som reserverer seg mot å henvise til abort. Jeg forstår at leger kan ønske å reservere seg mot å utføre et abortinngrep, men det er vanskeligere å forstå at de ikke kan foreta en henvisning, sier Kristoffersen.

Partikollegaen i Birkenes, Arild Windsland, er uenig i at det skal være opp til kommunestyret å avgjøre reservasjonsspørsmålet.

Arild Windsland

Ordfører Arild Windsland (H) i Birkenes er uenig i at det skal være opp til kommunestyret å avgjøre reservasjonsspørsmålet.

Foto: NRK/Svein Sundsdal / NRK

– Vi må kunne forvente at sentrale myndigheter tar dette ansvaret. For min egen del er jeg ikke enig i at det skal være en reservasjonsrett.

Ordfører Arne Thomassen i Lillesand trekker fram at å delegere spørsmålet om reservasjonsrett til kommunestyrene, er i tråd med Høyres tanke om økt lokalt selvstyre.

– Dersom kommunene skal få bestemme i denne saken, må det bli en grundig saksbehandling i hvert kommunestyre. Ordføreren kan ikke avgjøre saken alene, men min menig er nei til reservasjon.

– Betenkelig hestehandel

Alle fem Ap-ordførerne som NRK har vært i kontakt med sier nei til reservasjon.

Reidar Saga (Ap) i Åmli mener folk ikke må velge fastlegeyrket dersom de ikke vil henvise til abort. Han sier det blir håpløst hvis norsk lovverk ikke kan følges. Og han karakteriserer hele reservasjonsretten som «en betenkelig hestehandel med KrF».

Fem av seks senterpartiordførere NRK Sørlandet har snakket med, sier nei til reservasjonsretten.

En av dem er ordfører Gro-Anita Mykjåland i Iveland. Men hun understreker at spørsmålet ikke er behandlet politisk i kommunestyret.

Venstres Hans Antonsen er også imot reservasjonsretten. Det samme er ordfører Jan Dukene fra Tvedestrand tverrpolitiske liste.

Reidar Saga

Ordfører Reidar Saga (Ap) i Åmli mener folk ikke må velge fastlegeyrket dersom de ikke vil henvise til abort.

Foto: Håkon Eliassen / NRK