Flere skilsmisser enn giftermål

I 2018 ble flere personer separert eller skilt i Agder, enn det var personer som giftet seg, ifølge Statistisk sentralbyrå. Samlivsterapeut Rune Zahl Olsen ved Sørlandet Sykehus tror folk venter lenger nå før de gifter seg, enn før.

Separasjon og skilsmisse danket i fjor ut antall bryllup i Agder-fylkene. Ikke på 25 år har det vært flere brudd enn giftermål i vår landsdel. En samlivsterapeut tror folk venter lenger før de gifter seg.