Flere skal jobbe heltid

Om to år skal Arendal kommune ha kommet langt i å tilby flere ansatte heltidsstillinger, ifølge prosjektleder Ola Sigmundstad. Bare 19 prosent av dem som jobber turnus i kommunen, har i dag full stilling. Dette skal nå endres, ifølge Sigmundstad.