Flere skal jobbe full tid

Kristiansand blir foregangskommune i arbeidet for flere heltidsstillinger. Kommunen får 2,2 millioner kroner ekstra for å få det til.

Karita Bekkemellem

Karita Bekkemellem stiller opp med 2,2 millioner kroner til Kristiansand

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Kristiansand kommune får 2,2 millioner kroner fra regjeringen for å fortsette arbeidet med å få flere heltidsstillinger i offentlig sektor.

Pengene fordeles over tre år og skal brukes til utvikling, kvalitetsheving og evaluering av arbeidet med å redusere antallet deltidsstillinger.

Kristiansand fortjener pengene, sier barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem.

 75 prosent kvinner

Karita Bekkemellem sier at over 75 prosent av de som har deltidsstillinge er kvinner og at mange av disse ikke har fått nok arbeid til å leve av. Hun mener det er en vinn/vinn-situasjon for komunene å få flere ut i heltidsstillinger. Dette har også et likestillingsaspekt, sier Bekkemellem.

Bedre for brukerne

Statsråden sier heltids-prosjektet i Kristiansand er unikt, ikke minst fordi hun håper og tror at tilbudet til brukerne av helse- og sosialtjenester blir bedre med flere heltidsansatte.