Flere politifolk sykmeldt

Politiet i Kristiansand har i år hatt så mange store, alvorlige kriminalsaker at det går ut over politifolks helse. Flere etterforskere er sykmeldt og nå ber ledelsen om at de ansatte prioriterer egen helse og ikke drukner seg i arbeid.

Politiet i Kristiansand har i år hatt så mange store, alvorlige kriminalsaker at de nå blir bedt om å trå på bremsene. Bunken med uløste saker vokser. Og mange etterforskere er sykmeldt.